Automotive | CIPRES FILTR BRNO

Automotive

Odsávání prachu od broušení

  • Nejnáročnější technologie odsávání svařoven
  • Odsávání robotických pracovišť
  • Odsávání brousících pracovišť
  • Kontinuita odsávacího výkonu
  • Doporučená zařízení CARM GH,

Proč aplikovat odsávání prachu od broušení?

Broušení je proces, při kterém vznikají jemné prachové částice, které se šíří do okolního prostoru a mají tendenci se v tomto prostoru usazovat.

Tímto jsou přítomny v dýchací zóně pracovníka, což je nežádoucí.
Jejich vyšší koncentrace a především usazování může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu, což je nežádoucí. Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání prachu z prostoru broušení a tím zamezit jeho výskytu v dýchací zóně pracovníka a jeho usazování v okolním prostoru.

Jak aplikovat odsávání prachu od broušení?

Pro odsávání prachu od broušení v provozech, kde se opracovávají pouze menší díly, doporučujeme provoz rozdělit na jednotlivá menší pracoviště, která se jednotlivě vybaví vlastní odsávací digestoří, která zajistí záchyt prachu.

V případě broušení větších dílů slouží k záchytu prachu odsávací stěna, která je složena z jednotlivých digestoří.

Pro odsávání prachu od broušení jsou jednotlivá pracoviště spojena centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání prachu a jeho vedení do centrálního odsávacího a filtračního zařízení, kde dochází k odloučení prachu z odsávané vzdušniny.
Čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění. Vhodným umístěním výduchových rukávců zajistíme správné vzduchotechnické proudění v prostoru brusírny. Pro nejnáročnější případy broušení dodáváme systém uzavřených brousících kabin.

Volba zařízení pro odsávání prachu od broušení

Pro odsávání prachu od broušení volíme filtry řady CARM GH. Velikost odsávacího a filtračního zařízení volíme v závislosti na typu broušeného materiálu, počtu a velikosti pracovišť a na jejich vytížení.