Dřevozpracující provozy | CIPRES FILTR BRNO

Dřevozpracující provozy

Odsávání pilin a prachu

  • Řešení odsávání výrobních linek
  • Odsávání pilnic
  • Technologie dopravy a zpracování odpadu
  • Provedení filtrační technologie pro odsávání explozního prachu
  • Doporučená zařízení CARM GH ZLD, CUMA D-ST

Proč aplikovat odsávání pilin a prachu?

Než získá dřevěný výrobek svůj finální tvar, musí projít mnoha technologickými procesy, při kterých se surové dřevo mění v konkrétní produkt specifický svými tvary.

Součástí jednotlivých procesů je vznik pilin (mnohdy přesahující 50% objemu surového dřeva) a prachových částic, které se hromadí, šíří a usazují v okolním prostoru, což je nežádoucí.

Vyšší koncentrace a především usazování prachu může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu, což je nežádoucí. Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání pilin a prachu co možná nejblíže jejich vzniku a tím zamezit jejich hromadění, šíření a usazování v okolním prostoru. Odsávání pilin a jejich koncentrace v odsávacím a filtračním zařízení usnadňuje jejich další zpracovávání.

Jak aplikovat odsávání pilin a prachu?

Pro odsávání pilin a prachu jsou jednotlivé stroje pro dřevoobrábění spojeny centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání pilin a prachu a jejich vedení do centrálního odsávacího a filtračního zařízení, kde dochází k odloučení pilin a prachu z odsávané vzdušniny.
Čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění. Odpad je veden do sběrné nádoby, kontejneru, nebo pomocí pneudopravy přes cyklonový odlučovač do sila.

Do systému je možné vřadit briketovací lis, který z odpadních pilin vylisuje brikety využitelné pro vytápění. Systém pro odsávání pilin a prachu může být doplněn o řízení odsávacího výkonu v závislosti na aktuálně využívaných strojích a tím je dosaženo úspory elektrické energie.
Regulace probíhá pomocí frekvenčního měniče ve spojení s automatickými klapkami.

Volba zařízení pro odsávání pilin a prachu

Pro odsávání pilin a prachu od strojů pro dřevoobrábění volíme typ a velikost odsávacího a filtračního zařízení v závislosti na počtu a velikosti pracovišť a na jejich vytížení. Zařízení musí být určeno pro odsávání hořlavých prachů tvořících se vzduchem výbušnou atmosféru a musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12779.