Papírzpracující provozy | CIPRES FILTR BRNO

Papírzpracující provozy

Odsávání papírových ořezů

  • Řešení odsávání papírových odřezků
  • Odlučování papírového ořezu
  • Implementace balíkovacích a pěchovacích lisů
  • Provedení filtrační technologie pro odsávání explozního prachu
  • Doporučená zařízení CARM ZLD, CUMA D-ST, Rotační odlučovač

Proč aplikovat odsávání papírových ořezů?

Součástí procesu výroby knih, časopisů, publikací a obalů je vznik odpadu v podobě odřezků, ořezů, výseků, konfetů, papírových proužků nebo nekonečných pásů, které se v důsledku vysokých rychlostí výrobních procesů rychle hromadí a prachových částic, které se šíří a usazují v okolním prostoru, což je nežádoucí.

Vyšší koncentrace a především usazování prachu může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu, což je nežádoucí.

Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání papírových ořezů a tím zajistit jejich kontinuální odstraňování a odsávání prachu a tím zamezit jeho šíření a usazování v okolním prostoru, to vše při vysokém kontinuálním odsávacím výkonu.

Jak aplikovat odsávání papírových ořezů?

Pro odsávání papírových ořezů a prachu jsou zdroje odpadu a prachu spojeny centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání papírových ořezů a prachu a jejich vedení do rotačního odlučovače, který zajišťuje dělení odsávané vzdušniny na složku materiálovou (>5mm) vedenou pod rotační odlučovač, kde je dále zpracována a složku prachovou (<5mm) pokračující dál do centrálního filtračního zařízení, kde dochází k odloučení prachu z odsávané vzdušniny.

Čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění. Papírový odpad lze dále zpracovávat lisováním, briketováním nebo peletováním.

Volba zařízení pro odsávání papírových ořezů

Pro kvalitní odsávání papírových ořezů je důležitá správná volba a sladění veškerých souvisejících komponentů, jako jsou ventilátory, odlučovače a filtrační zařízení. Ve většině případů musí být odsávací zařízení určeno pro odsávání hořlavých prachů tvořících se vzduchem výbušnou atmosféru.