Autoservis

PLNĚNÍ AUTOKLIMATIZACE
A DEZINFEKCE AUTOKLIMATIZACE

Plnění autoklimatizace

Proč provádět údržbu a plnění autoklimatizace?

Z každé autoklimatizace se i u nového vozu ztratí během roku cca 10% chladícího média, tím dochází ke snížení chladícího výkonu a k většímu namáhání mechanických komponentů.
V chladící soustavě je navíc rozprášen speciální olej, který má vysokou schopnost na sebe vázat vlhkost, která není v systému žádoucí a je třeba ji odstranit.
Z tohoto důvodu výrobci doporučují údržbu a vyčistění chladící soustavy alespoň jednou ročně.

Co naše zařízení na plnění autoklimatizací dokáže?

1 odsátí a recyklaci chladícího média
2 zbavení soustavy vlhkosti a nekondenzujících plynů
3 zkoušku těsnosti
4 zkoušku účinnosti chlazení
5 přesné doplnění soustavy chladícím médiem
6 doplnění speciálního oleje
7 aplikaci UV kontrastní látky na vyhledávání netěsností

Dezinfekce autoklimatizace

Proč provádět dezinfekce autoklimatizace?

Na výparníku chladící soustavy, ale i ve vzduchových tunelech se kondenzují vodní páry, ve kterých vznikají nebezpečné bakterie a plísně. Z tohoto důvodu můžete cítit při sepnutí klimatizace nepříjemný zápach. Proto je vhodné, nechat si autoklimatizaci vydezinfikovat alespoň jednou ročně.

Co dokáže přístroj na dezinfekce autoklimatizací?

Pomocí ultrazvuku rozpráší dezinfekční látku v podobě jemné mlhoviny do celé vnitřní soustavy klimatizace i do kabiny vozidla a tím zničí nežádoucí bakterie, plísně a zápach. Provedené úkony údržby, dezinfekce a plnění autoklimatizace nemají vliv na záruku nového vozidla.

Ceník

provedení údržby bod 1-4 600,- Kč
chladící médium bod 5 1,- Kč/1g
speciální olej bod 6 50,- Kč
UV kontrastní látka bod 7 100,- Kč
Dezinfekce 400,- Kč
Skoda octavia II

Škoda Octávia II provedení údržby a kompletní naplnění 900,-