Reference | SovPlym Ltd | CIPRES FILTR BRNO

SovPlym Ltd

2017 / Petrohrad / Rusko

Zařízení na filtraci nanovláken

Zařízení je určeno do výroby nanovláken v Ruské Federaci.

Zvláštností celku je splnění požadavků klienta:

  • výrobně nosné médium je hélium;
  • pro regeneraci bylo nutno použito též hélium;
  • tlaková odolnost + 1,5 atm. absolutně;
  • zajištění těsnosti celku a tím pádem jak úniku hélia do okolí, tak smísení hélia se vzduchem v regeneračním systému;
  • těsnost byla zadána objemovým únikem hélia a přípustným poklesem tlaku a to po 24 a 48 hodinách.

Veškeré požadavky byly splněny.

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:

Bližší informace podávat nelze.

 

Ing. Přemysl Pazdera