Odsávání prachu ve slévárnách | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání prachu ve slévárnách

  • Řešení odprášení vytloukacích roštů a pískového hospodářství
  • Odsávání procesů opracování odlitků ve slévárnách
  • Nahrazování mokrých odlučovačů
  • Doporučené filtrační zařízení: CARM GH

 

Kvalitní odsávání spalin sléváren

Slévárenské provozy patří mezi nejvíce prašné. Prach se uvolňuje do pracovního prostoru jak při manipulací se slévárenskými písky, jejích regeneraci a uskladnění tak při opracování odlitků tryskáním, broušením či pálením. Jednotlivá pracoviště slévárny je nutné velmi intenzivně odsávat.

 

Volba zařízení pro odsávání prachu ve slévárnách

Pro naše aplikace využíváme filtrační zařízení typu CARM GH, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Ve slévárenských provozech lze vracet přefiltrovanou vzdušninu zpět do výrobní haly, ale pouze za předpokladu, že není vzdušnina znehodnocena pachovými složkami. U filtračního zařízení pro slévárenský prach, deklarujeme množství zbytkového úletu TZL 1 až 2 mg/m3.

 

Odsávání vytloukacích roštů

Nejčastější aplikací odsávacího a filtračního systému je odsávání vytloukacích roštů, dopravních cest písku, technologie regenerace a uskladnění písku. Každé pracoviště je velmi náročné na stanovení správného odsávacího výkonu. Jednotlivé filtry navrhujeme tak, aby zachycené odprašky byly jímány do velkokapacitních zásobníků. Z důvodu vysoké abraze odsávaného prachu volíme co nejkratší cesty potrubních tras. Filtrační zařízení, nejvhodnější typu CARM GH často vybavujeme integrovanými předodlučovači hrubých nečistot.

 

Odprášení tryskačů slévárny

Odsávání tryskačů je velmi častou aplikací. Naše společnost spolupracuje s důležitými výrobci tryskačů, kterým dodáváme filtrační systémy přímo na míru jejich požadavku. Zároveň se soustředíme na realizaci odsávání starších typů tryskačů. Důležitou částí odsávacího systému je předodlučovač abraziva přímo u tryskače. Moderní stroje jsou již tímto předodlučovačem vybaveny, ale mnohé starší stroje těmito odlučovači dovybavujeme tak, aby nedocházelo k nadměrnému odsávání jinak použitelného abraziva.

 

Náhrada mokrých odlučovačů

Naše realizace zahrnují výměny již nevyhovujících odlučovačů za nové textilní filtrační zařízení. Při výměně mokrého odlučovače postupujeme tak, že nejdříve posoudíme množství odsávaného vzduchu pro jednotlivé připojovací body sacího potrubí, až následně navrhujeme konkrétní odsávací systém. Není výjimkou, že původní aplikace mokrých odlučovačů jsou svým výkonem buď velmi předimenzované, nebo naopak dimenzovány nedostatečné.

Chytré řízení odsávacího výkonu pro slévárny

Čím dál častěji instalujeme odsávací systémy vybavené chytrým řízením. Filtrační jednotky ve spojení s frekvenčním měničem, automatickými klapkami, řídicím systémem a čidly reguluje odsávací výkon ve vazbě na jednotlivá pracoviště. Specifikem při řízení odsávacího výkonu ve slévárnách je nutnost vedení každé regulované odsávací větně od zdroje prachu až přímo do filtračního zařízení. Vzhledem k vlastnostem slévárenského prachu by při omezení rychlosti v potrubí začalo docházet k hromadění úsad v potrubí, což je nežádoucí. Chytře řízený filtrační systém sám startuje a vypíná. Instalací chytrého řízení šetříme klientům náklady na elektrickou energii.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve slévárnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč vybrat odsávací a filtrační zařízení od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o více informací ohledně výběru správného odsávacího a filtračního zařízení do slévárny nás kontaktujte.