Produkty | CIPRES FILTR BRNO
Produkty / V této kapitole naleznete základní výčet našeho produktového portfolia, které obsahuje námi vyráběné výrobky. Je zde výčet odsávacích a filtračních zařízení, různé druhy odlučovačů - např. cyklónový odlučovač, průmyslové odsávací ventilátory, radiální ventilátory, digestoře, rekuperátory, centrální vysavače, různé typy vynášení odpadu - např. šnekový dopravník, a značná řada příslušenství jako odsávací přípravky, potrubní díly, apod.

Filtr CARM GH

 • Primárně určeno pro centrální odsávání
 • Odsávací výkon od 1000 m3/h
  do několika set tisíc m3/h
 • Taškové filtrační elementy
 • Automatická regenerace filtračního média
 • Životnost filtračního média min.
  20.000 provozních hodin
 • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
 • Inteligentní systémy řízení
dozvědět se více

Filtr CARM GH-ZLD

 • Primárně určeno pro dřevozpracující
  a polygrafický průmysl
 • Odsávací výkon od 40 000 m3/h
  do několika set tisíc m3/h
 • Taškové filtrační elementy
 • Automatická regenerace
  filtračního média
 • Životnost filtračního média
  min. 20.000 provozních hodin
 • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
 • Inteligentní systémy řízení
dozvědět se více

Filtr CARM V

 • Primárně určen pro
  odprášení sil, či
  pásových dopravníků
 • Odsávací výkon
  od 1 000 m3/h
  do 30 000 m3/h.
 • Taškové filtrační
  elementy
 • Životnost filtračního
  média min. 20.000
  provozních hodin
dozvědět se více

Filtr CARM V-BF

 • Primárně určen pro
  odprášení redlerů,
  pásových dopravníků
  a elevátorů
 • Odsávací výkon
  od 400 m3/h
  do 2 000 m3/h
 • Taškové filtrační
  elementy
 • Životnost filtračního
  média min. 20.000
  provozních hodin
dozvědět se více

Filtr CUMA D-ST

 • Primárně určen pro
  odprášení vláknitých
  materiálů dřevního,
  či papírového prachu
 • Odsávací výkon
  od 3 000 m3/h
  do 60 000 m3/h
 • Hadicové filtrační
  elementy
 • Automatická
  regenerace filtračního
  média
dozvědět se více

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE

 • Primárně určené pro
  odloučení těžších
  nečistot
 • Odsávací výkon
  od 600 m3/h
  do 30 000 m3/h
 • Standardně vybavené
  rotačním podavačem
  a expanzní nádobou
 • Často využívané jako
  předodlučovač před
  filtračním zařízením
dozvědět se více

ROTAČNÍ ODLUČOVAČE

 • Primárně určené pro
  separaci papírových,
  či PVC odřezků,
  chemlonových
  shluků, apod.
 • Výkonové řady
  od 3 000 m3/h
  do 50 000 m3/h
 • Standardně vybavené
  vstupním i výstupním
  kanálem včetně klapek
dozvědět se více

PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY

 • Radiální vzduchové
  ventilátory.
  Odsávací výkon:
  od 480 m3/h
  do 40 000 m3/h
 • Radiální transportní
  ventilátory
  Odsávací výkon:
  od 960 m3/h
  do 30 000 m3/h
dozvědět se více

REKUPERÁTORY SPALIN

 • Určené pro rekuperaci
  odpadních spalin
  s podílem prachových
  částic
 • Nejčastěji aplikované
  při rekuperaci tepelné
  energie ve slévárnách,
  tavírnách a sklárnách
 • Výkonové řady
  od 100 kW do 1 MW
dozvědět se více

VYNÁŠENÍ ODPADU

 • Rotační podavače
 • Šnekové dopravníky
 • Pneudoprava
 • Kontejnery se spodním výsypem
 • Sběrné nádoby
dozvědět se více

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Potrubí díly:
  segmentová kolena,
  trouby, přechodové
  odbočky, uzavírací
  klapky, přepínací klapky,
  uzavírací šíbry
 • Odsávací přípravky:
  závěsné digestoře,
  vertikální digestoře,
  odsávací ramena
dozvědět se více