Imprint | Industrial air extraction and filtration - CIPRES FILTR BRNO

Tento imprint byl naposledy aktualizován 10. 02. 2022.

Vlastníkem tohoto webu je:

CIPRES FILTR BRNO s.r.o. Společnost s ručením omezeným
Rebešovická 13, 643 00 Brno
Česká republika
Email: cipres@cipres.cz
Telefonní číslo: +420 545 220 506
VAT ID: CZ46976531

Právní zástupci CIPRES FILTR BRNO s.r.o. Společnost s ručením omezeným:

Dominik Pazdera, Přemysl Pazdera, Igor Pazdera, René Pazdera

1. Obecné

1.1 Jsme registrováni u Krajského soudu v Brně pod licencí nebo registračním číslem:

C 7737

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským arbitrážním výborem.