využití rekuperátoru spalin | CIPRES FILTR BRNO

chladič spalin lze využít k vytápění hal v zimě opětovným využitím odpadní energie