kontejnery na odřezky z rotačního odlučovače | CIPRES FILTR BRNO

odřezky z papírnictví odfiltrované rotačním odlučovače směřují do sběrných kontejnerů