separace odsávaného materiálu | CIPRES FILTR BRNO

odsávané odřezky separuje pryč rotační odlučovač