Potravinářské provozy | CIPRES FILTR BRNO

Potravinářské provozy

Odsávání prachu potravinářské výroby

  • Odsávání výrobních linek potravinářských produktů
  • Odsávání technologie čištění a skladování osiv
  • Provedení filtrační technologie pro odsávání explozního prachu
  • Doporučená zařízení: Cyklónový odlučovač, CARM GH

Proč aplikovat odsávání prachu potravinářské výroby?

Součástí procesu potravinářské výroby je vznik prachových částic, které se při různých technologických procesech šíří do okolního prostoru a mají tendenci se v tomto prostoru usazovat, což je nežádoucí.

Jejich vyšší koncentrace a především usazování může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu, což je nežádoucí.
Patří sem převážně doprava surovin, jejich přesypávání, následné zpracování mletím, míchání a balení výsledného produktu. Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání prachu potravinářské výroby co možná nejblíže jeho vzniku a tím zamezit jeho šíření a usazování v okolním prostoru.

Jak aplikovat odsávání prachu potravinářské výroby?

Pro odsávání prachu potravinářské výroby jsou odsávací přípravky a zdroje prachu spojeny centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání prachu a jeho vedení do centrálního odsávacího a filtračního zařízení, kde dochází k odloučení prachu z odsávané vzdušniny.

Čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění. Veškeré části přicházející do styku s odsávaným materiálem jsou buďto v nerezovém provedení, nebo opatřeny barvou určenou pro styk s potravinami.

Volba zařízení pro odsávání prachu potravinářské výroby

Pro odsávání prachu potravinářské výroby volíme typ a velikost odsávacího a filtračního zařízení v závislosti na typu a množství odsávaného materiálu a vašich dalších požadavcích.
Ve většině případů musí být odsávací zařízení určeno pro odsávání hořlavých prachů tvořících se vzduchem výbušnou atmosféru.