Odsávání prachu v potravinářství | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání prachu v potravinářské výrobě

  • Odsávání výrobních linek potravinářských produktů
  • Odsávání technologie čištění a skladování osiv
  • Provedení filtrační technologie pro odsávání explozního prachu
  • Doporučená zařízení: cyklónový odlučovač, CARM GH

 

Kvalitní odsávání prachu pro potravinářské výroby

Prach v potravinářském průmyslu je nepřípustný jak z hygienického, tak bezpečnostního hlediska. Z hygienického hlediska je prach zdrojem nečistot a prostředím, kde dochází k množení bakterií, které jsou pro potravinářské výroby nepřijatelné.
Úsady prachu v okolí výrobních linek mohou vzhledem k charakteru prachu tvořit se vzduchem při jejich rozvíření explozní prostředí, čemuž je nutné se vyvarovat.
Mezi nejčastěji odprašované technologie v potravinářství patří: dopravy základních surovin, přesypy dopravníků, zpracování mletím, míchání a balení výsledného produktu. Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání prachu potravinářské výroby co možná nejblíže jeho vzniku a tím zamezit jeho šíření a usazování v okolním prostoru.

 

Aplikace centrálního odsávání potravinářských prachů

Pro odsávání prachu potravinářské výroby jsou odsávací přípravky a zdroje prachu spojeny centrálním odsávacím potrubím, které zabezpečuje odsávání prachu a jeho vedení do centrálního odsávacího a filtračního zařízení, kde dochází k odloučení prachu z odsávané vzdušniny. Odsávací přípravky a části potrubních tras, kde může docházet ke styku s produktem dodáváme v nerezovém provedení s možností snadné demontáže pro možnost čištění.
Filtrační zařízení je vybaveno automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu, čím je zajištěn kontinuální odsávací výkon.
Čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění.

 

Odprášení explozního prachu

Téměř veškeré potravinářské prachy jsou explozní a z hlediska konstrukce odsávací technologie k nim takto musíme přistupovat. Technologie musí splňovat alespoň tyto základní požadavky: v odsávacím potrubí musí být odsávací rychlost minimálně 20 m/s. Jednotlivé komponenty vzduchotechnického systému musí být elektricky vodivě propojeny, aly byla odváděna statické elektřina, která vzniká při pohybu prachových částic potrubním vedením. Filtrační technologie musí být vybavena prvky explozní ochrany před tlakovou vlnou. Filtr musí být vybaven odlehčovací membránou, směřovanou do bezpečného prostoru s omezeným pohybem osob. Odsávací potrubí musí být zajištěno zpětnou bezpečnostní klapkou, která brání šíření tlakové vlny do odsávacího potrubí. Filtrační zařízení musí být tlakově odolné a vybavené antistatickým filtračním médiem. Na bezpečnostní prvky filtračního zařízení je nutné provádět pravidelné, každoroční revize, aby byla zajištěna bezpečnost systému.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve svařovnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

Proč zvolit odsávací a filtrační zařízení od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

Hledáte-li vhodné řešení pro odsávání v potravinářských provozech, kontaktujte nás.