Odsávání v automobilovém průmyslu | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání v automotive 

  • Nejnáročnější technologie odsávání svařoven v automobilovém průmyslu
  • Odsávání robotických pracovišť
  • Odsávání brousících pracovišť
  • Kontinuita odsávacího výkonu
  • Doporučená zařízení  CARM GH

 

Odsávání svařoven v automotive

Specializujeme se na aplikace odsávání svařovacích pracovišť v automotive průmyslu. Jedná se o odsávání specifické s téměř nepřetržitým provozem, odsáváním robotických pracovišť, bodovacích pracovišť a dovařovacích míst. Odsávání pevných částic musí být velmi spolehlivé, jelikož jeho výpadky jsou pro kontinuitu výrobních procesů nepřijatelné.

 

Filtrační zařízení pro automobilový průmysl

Pro aplikace odsávání v automotive průmyslu využíváme námi vyráběná filtrační zařízení typu CARM GH. Konkrétní typ filtračního zařízení – jeho velikost, filtrační plochu, uspořádání filtračního média navrhujeme vždy pro jednotlivý případ aplikace samostatně. Víme, že filtrační zařízení bude zatěžováno v téměř nepřetržitém výrobním režimu s minimem pracovních přestávek. Filtrační zařízení pro automobilový průmysl jsou řízena automaticky od chodu výrobních linek či jednotlivých strojů. Filtry samy zapínají i vypínají dle výrobního programu. Soustředíme se na omezení lidského faktoru při provozování filtračních zařízení.

 

Odprášení robotických pracovišť

Svařovací roboti nespí, nejsou nemocní a plně robotizovaná svařovací pracoviště nemají pracovní přestávky. Odsávací systém je proto vystaven vysokému zatížení bez možnosti pauzy pro regeneraci filtračního média. Robotická pracoviště vybavujeme odsávacími digestořemi, popřípadě odsáváme celé robotizované buňky. Jednotlivé svařovací pracoviště vybavujeme automatickými klapkami pro možnost odsávání pouze při provozu pracoviště. Centrálním odsávacím potrubím jednotlivá pracoviště spojujeme s centrálním filtračním systémem. Přefiltrovaný vzduch je vracíme zpět do pracovního prostoru, popřípadě zajišťujeme rekuperaci části přefiltrovaného vzduchu.

Prostorové odsávání v automotive průmyslu

Prostorové odsávání svařovny často instalujeme v provozech s rozměrnými svařenci. Svařovací kouř je zachytáván pod stropem pomocí rozvodů odsávacího potrubí. Ve většině případů je odsávací potrubí umístěno v prostoru nad mostovými jeřáby tak, aby neomezovalo manipulační prostor mostových jeřábů. Pomocí prostorového odsávání kouře zajišťujeme filtraci a cirkulaci vzduchu v prostoru svařovny.

 

Lokální odsávání

Lokálním odsáváním myslíme odsávání u pracovních stolů, menších pracovních prostorů. Zde navrhujeme a aplikujeme odsávací přípravky pro záchyt a odsávání kouře přímo u jeho zdroje, jako jsou polohovací odsávací ramena, závěsné či vertikální odsávací digestoře. Lokální odsávání má tu přednost, že samotná funkce odsávání zajistí záchyt kouře dříve, než se dostane do dýchací zóny pracovníka a tím chrání jeho zdraví.

 

Cirkulace přefiltrovaného vzduchu

Pro naše aplikace využíváme filtrační zařízení typu CARM GH, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. U filtračního zařízení pro svařovnu, deklarujeme množství zbytkového úletu TZL pod 0,25 mg/m3. Přefiltrovanou vzdušninu je možno vracet zpět do prostoru haly a tím šetřit náklady na vytápění.

 

Chytré řízení odsávacího výkonu

V automobilovém průmyslu dodáváme odsávací systémy vybavené převážně chytrým řízením. Filtrační zařízení ve spojení s frekvenčním měničem, automatickými klapkami, řídicím systémem a čidly reguluje odsávací výkon ve vazbě na chod výrobní technologie. Filtrační systém sám startuje a vypíná. Instalací chytrého řízení šetříme klientům náklady na elektrickou energii, zvyšujeme spolehlivost zařízení a životnost jednotlivých komponent systému.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve svařovnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč při odsávání a filtraci vzduchu spolupracovat s CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o více informací či navrhnutí vhodného řešení pro odsávání vzduchu v automobilovém průmyslu, nás kontaktujte.