Průmyslový centrální vysavač | CIPRES FILTR BRNO

Průmyslové centrální vysavače

  • Centrální potrubní rozvod s připojovacími místy
  • Prostorové odsávání udržování čistoty na pracovištích
  • Jako pohon používáno Rootsovo dmychadlo
  • Doporučené filtrační zařízení: CARM GH

 

Kvalitní centrální vysavače pro výrobní haly

Centrální vysavače nachází své použití v průmyslových provozech a halách, kde je kladen vysoký požadavek na čistotu pracovního prostření. Centrální vysavače napomáhají rychlému a bezprašnému úklidu jak pracovních prostorů, tak i výrobních hal a dopravních cest. V elektrárnách a teplárnách jsou centrální vysavače využívány pro pravidelný úklid od nánosů uhelného prachu tak aby bylo prostředí v zauhlovacích trasách bez nebezpečí výbuchu.

 

Technologie centrálního odsávání

Centrální vysavač je tvořen filtrační jednotkou vybavenou vysokopodtlakovou turbínou nebo Rootsovým dmychadlem. K vysokopodtlakové jednotce je připojen centrální potrubní rozvod, který pokrývá čištěný prostor. Centrální rozvod potrubní je po celé délce vybaven pravidelně vzdálenými připojovacími místy pro možnost připojení vysávací hadice s hubicí. Není výjimkou, že délka potrubních rozvodů pro výkonný centrální vysavač dosahuje i několika set metrových délek. Výkonové hodnoty se pro každý centrální vysavač navrhují samostatně. Závisí na délce potrubních rozvodů, počtu současně odsávaných míst, granulometrii odsávaného materiálu a dalších faktorech. V největších systémech používáme řízení odsávacího výkonu pomocí frekvenčního měniče. Frekvenční měnič řídí otáčky Rootsova dmychadla a udržuje tak v sacím potrubí nastavený podtlak. Centrální vysavač reaguje na měnící se počet připojených vysávacích hadic a zajišťuje kontinuální podtlak u sacích hrdel. U každého přípojného místa je nainstalován spínač, který aktivuje centrální vysavač v okamžiku připojení vysávací hadice.

Centrální vysavač pro explozní prach

Filtrační systémy vyrábíme též v provedení pro odsávání explozních prachů. Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu dodržujeme minimálně tyto základní pravidla: Odsávací potrubí řádně elektricky propojujeme mezi jednotlivými komponenty od odsávací hadice až po filtrační zařízení CARM GH. Celou sestavu řádně uzemňujeme. Filtrační zařízení vybavujeme odlehčovacími membránami, které směřujeme do bezpečného prostoru. Skříň filtru vyrábíme v tlakově odolném provedení, filtrační médium dodáváme antistatické. V odsávacím potrubí instalujeme zpětné klapky pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí udržujeme nad 20 m/s.

 

Chytré řízení centrálních vysavačových systémů

Centrální vysavače řídíme ve většině případů pomocí frekvenčního měniče s vazbou na podtlak v odsávacím potrubí. Regulace udržuje konstantní nastavený podtlak v odsávacím rozvodu při měnícím se počtu připojených odsávacích míst. Jednotlivé klapky neosazujeme spínači, jelikož nám praxe neprokázala provozní stabilitu tohoto řešení. V jednotlivých patrech budovy jsou umístěny tlačítka pro aktivaci centrálního vysavače. Vysavač se po nastavené době sám vypne.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace centrálního vysavače prachu deklarujeme životnost filtračního média minimálně 3 roky užívání.

 

Proč při volbě odsávacích a filtračních zařízení zvolit CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o centrální vysavačové systém, nás kontaktujte.