Odsávání kouře od svařování | CIPRES FILTR BRNO

Svařovny

Odsávání kouře ve svařovnách

  • Odsávání robotických pracovišť
  • Prostorové odsávání podstropními rozvody potrubí
  • Lokální odsávání pomocí svařovacích stolů, digestoří, odsávacími rameny
  • Doporučené zařízení – filtr CARM GH

 

Svařovny je nutné vybavit kvalitním odsáváním

Kouř, který vzniká při svařování kovových materiálů je škodlivý. Obsahuje podíly mastných odpařených olejů, kovových částic jako je zinek, nikl či chrom, které mají na lidský organismus nežádoucí a zdraví ohrožující dopady. Odsávání navrhujeme a realizujeme tak, abychom svařovací kouř zachytili v blízkosti jeho zdroje a omezili tak jeho šíření do pracovního prostoru výrobní haly.

Odsávání robotických pracovišť

Aplikace odsávání svařovacích dýmů u robotických pracovišť je pro nás specifická důrazem investora na spolehlivost instalované odsávací a filtrační technologie. Svařovací roboti nespí, nejsou nemocní a plně robotizovaná svařovací pracoviště nemají pracovní přestávky. Odsávací systém je proto vystaven vysokému zatížení bez možnosti pauzy pro regeneraci filtračního média.

Prostorové odsávání

Prostorové odsávání svařovny často instalujeme v provozech s rozměrnými svařenci. Svařovací kouř je zachytáván pod stropem pomocí rozvodů odsávacího potrubí. Ve většině případů je odsávací potrubí umístěno v prostoru nad mostovými jeřáby tak, aby neomezovalo jejich manipulační prostor. Pomocí prostorového odsávání zajišťujeme filtraci a cirkulaci vzduchu v prostoru svařovny, a to zejména filtračním zařízením CARM GH.

Lokální odsávání

Lokálním odsáváním myslíme odsávání u pracovních stolů, menších pracovních prostorů. Zde navrhujeme a aplikujeme odsávací přípravky pro záchyt kouře přímo u jeho zdroje, jako jsou polohovací odsávací ramena, závěsné či vertikální odsávací digestoře. Lokální odsávání má tu přednost, že samotná funkce odsávání zajistí záchyt kouře dříve, než se dostane do dýchací zóny pracovníka a tím chrání jeho zdraví.

Cirkulace přefiltrovaného vzduchu

Pro naše aplikace využíváme filtrační a odsávací zařízení typu CARM GH, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. U filtračního zařízení pro svařovnu, deklarujeme množství zbytkového úletu TZL pod 0,25 mg/m3. Přefiltrovanou vzdušninu je možno vracet zpět do prostoru haly a tím šetřit náklady na vytápění.

Chytré řízení odsávacího výkonu

Čím dál častěji instalujeme odsávací systémy vybavené chytrým řízením. Filtrační zařízení ve spojení s frekvenčním měničem, automatickými klapkami, řídicím systémem a čidly reguluje odsávací výkon ve vazbě na chod výrobní technologie. Filtrační systém sám startuje a vypíná. Instalací chytrého řízení šetříme klientům náklady na elektrickou energii.

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Naše systémy využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve svařovnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

Proč s námi spolupracovat

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte.