Filtr CARM V-BF | CIPRES FILTR BRNO

Odsávací a filtrační zařízení FILTR CARM V-BF

  • Primárně určen pro odprášení redlerů, pásových dopravníků a elevátorů
  • Odsávací výkon od 400 m3/h do 2 000 m3/h
  • Taškové filtrační elementy
  • Automatická regenerace filtračního média
  • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin
  • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
  • Odsávání explozního prachu

 

Filtr CARM V-BF

Filtrační zařízení typu CARM V-BF je stacionární filtrační zařízení vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Odsávací zařízení CARM V-BF není vybaveno výsypkou prachu. Taškový filtr bývá přímo připevněn k technologii, kterou odprašuje. Odprašky jsou vraceny zpět do výrobního procesu. Nejčastějším použitím kapsového filtru CARM V-BF je odprášení redlerů, malých pásových dopravníků a jejich přesypů a odprášení elevátorů často v potravinářských provozech.

 

Použité filtrační médium

Filtrační zařízení typu CARM V-BF využívá hladkých filtračních tašek z mikroporézní, netkané textilie. Výhodou hladkých hadic je absence skladů, ve kterých jinak dochází k usazování materiálu.

Filtr CARM V-BF

Životnost filtračního zařízení CARM V-BF

Filtrační jednotky typu CARM V navrhujeme tak, aby životnost filtračního média pro jednotlivé aplikace dosahovala minimálně 20 000 provozních hodin bez nutnosti manuálního čištění.

 

Nejčastější aplikace odsávacího zařízení CARM V-BF

Filtrační zařízení typu CARM V-BF je určeno pro odprášení redlerů, přesypů malých pásových dopravníků a elevátorů v potravinářském provozu. Filtr CARM V-BF je vždy instalován přímo na přírubu odprašované technologie. Odsávanou technologii udržuje v mírném podtlaku, čím zamezuje šíření prachu do okolního prostředí. Odprašky z kapsového filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu. Možné je i použití pro odvzdušnění nízkokapacitních mezi zásobníků materiálu.

 

Výkonové řady filtru

Filtrační zařízení typu CARM V-BF jsou sestaveny v modulárních řadách, které umožnují dodat filtrační zařízení pro odsávací výkon od 400 m3/h do 2 000 m3/h. Výkon taškového filtru stanovujeme dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle velikosti odvzdušňovaných vnitřních prostorů technologie, dle výkonu a souběhu pneumatických doprav materiálu či dle velikosti a rychlosti pásových dopravníků, redlerů či elevátorů. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.

 

Možnosti záchytu odprašků

Filtrační zařízení CARM V-BF není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty.

 

Odsávání explozních prachů

Filtrační zařízení CARM V-BF je v problematice odsávání explozních prachů vždy součástí odsávaného prostoru. Pro uvolnění přetlaku při výbuchu není filtr vybaven vlastní odlehčovací plochou. Odsávací zařízení je vybaveno antistatickým filtračním médiem a tlakově odolnou skříní filtru. Uvolnění tlakové vlny při výbuchu nezabezpečuje filtrační zařízení, ale bezpečnostní systém odprašované technologie.

 

Zadání pro návrh taškového filtru

Pro správný návrh potřebujeme znát aplikaci pro kterou bude filtr použit, potřebné množství odsávaného vzduchu a ostatní parametry, jako jsou možnosti prostorového uspořádání, požadavky na hluk a další.

 

S návrhem vhodné vzduchotechniky Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.