Příslušenství | CIPRES FILTR BRNO

Příslušenství

Potrubní díly

Segmentová kolena

Vyrábíme segmentová kolena, které používáme v místech vzduchotechnického systému, ve kterých dochází ke změně směru odsávané vzdušniny a odsávaného materiálu. Při změně proudění jsou prachové částice unášeny po vnějším oblouku kolena, kde částice naráží do jednotlivých segmentů kolena. V tomto bodě dochází ke zvýšenému opotřebení abrazí odsávaného materiálu. S tímto nežádoucím jevem je nutné při výběru vhodných typů segmentových kolen počítat a výběr takovým způsobem, aby bylo dosaženo co možné nejdelší životnosti kolen.

Segmentová kolena

Přechodové odbočky

Vyrábíme přechodové odbočky pro odsávací potrubí, které používáme pro spojení dvou až tří proudů odsávaných vzdušnin. Smyslem přechodových odboček je zachování co největší kontinuity rychlosti proudění při spojení proudů vzdušnin a co nejpřesnější dělení odsávacího výkonu do jednotlivých větví potrubí. V samotné odbočce či potrubním vedení před či za odbočkou nesmí vznikat hluchá místa s minimálním prouděním z důvodu potenciálního usazovaní odsávaných nečistot v systému průmyslové vzduchotechniky.

Přechodové odbočky

Uzavírací klapky

Vyrábíme uzavírací klapky, které používáme k uzavírání průtoku odsávané vzdušniny. Poloha listu klapky je nejčastěji ovládána pomocí pneumaticky ovládaného pístu. Použití pneupístu má výhodu v kontinuálním přítlaku listu klapky do sedla a zároveň v možnosti nastavení bezpečné polohy klapky při výpadku elektrické energie. Při absenci tlakového vzduchu u aplikace je možné použít uzavírací klapky se servopohony. Ovládací napětí u servopohonů i pneupístu je dle volby klienta buď 24V DC, nebo 230V.

Uzavírací klapky

Přepínací klapky

Vyrábíme přepínací klapky, které používáme v aplikacích, kde technologie průmyslového odsávání zajišťuje odprášení střídavě využívané výrobní technologie. Je tak dosaženo efektivního využití odsávacího výkonu, který je funkcí přepínací klapky střídavě veden k aktivně využívané technologii. Přepínací klapky slouží i pro aplikace se značnou zaprášeností odsávané vzdušniny či pro odsávání rozměrnějších odpadních materiálů, jako jsou technologické ořezy a podobné aplikace. Přepínací klapky lze použít v pneumatických dopravách pro řízené plnění více kontejnerů. Nedoporučujeme aplikaci přepínacích klapek v odsávacím potrubí u vysoce abrazivních materiálů, jako je brusný či slévárenský prach.

Přepínací klapky

Uzavírací šíbry

Vyrábíme uzavírací šíbry, které mají v průmyslové vzduchotechnice obdobnou funkci jako vzduchotechnické klapky se středovou hřídelí. Používáme v aplikacích průmyslového odsávání pro regulaci odsávacího výkonu a uzavírání potrubních tras tam, kde odsávaný materiál obsahuje částice či vlákna, které znemožňují použití klapek se středovou hřídelí z důvodu vysoké pravděpodobnosti brzkého ucpání sedimentovaným materiálem. Použití vzduchotechnických šíbrů je naopak nevhodné při aplikacích odsávání hrubozrnného materiálu, jako je brusný prach, slévárenský či dřevěný prach z odsátých pilin, který má často za následek zadření šíbru.

Uzavírací šíbry

Odsávací přípravky

Závěsné odsávací digestoře

Vyrábíme odsávací digestoře závěsného provedení pro umístění nad zdrojem kouře. Odsávací digestoř je v provedení pro připojení k centrálnímu odsávacímu systému, který bude zajišťovat správný odtah skrze digestoř. Průmyslová digestoř slouží k záchytu svařovacího kouře přímo nad pracovištěm a jejím úkolem je zamezení šíření kouře do prostoru haly.

Závěsné odsávací digestoře

Vertikální odsávací digestoře

Vyrábíme vertikální odsávací digestoře závěsného provedení pro umístění vedle zdroje prachu. Nejčastější využití vertikálních digestoří je v brusírnách, brousících pracovištích, a u pracovních stolů. Odsávací digestoř je v provedení pro připojení k centrálnímu odsávacímu systému, který bude zajišťovat správný odtah skrze digestoř. Průmyslová digestoř slouží k záchytu prachu přímo u jeho zdroje a svojí funkcí nasává prachové částice dřív, než se dostanou do dýchací zóny pracovníka a tím chrání jeho zdraví.

Vertikální odsávací digestoře

Odsávací ramena

Vyrábíme odsávací ramena, která využíváme pro záchyt svařovacího kouře či jiných prachových částic přímo od zdroje. Svařovací ramena jsou polohovatelná a pracovník je může nastavit ke zdroji prachu tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu odsátí nečistot. Odsávací ramena při správném polohování zajistí záchyt prachu dříve, než se dostane do dýchací zóny pracovníka a tím chrání jeho zdraví.

Odsávací ramena

Odsávací kabiny

Vyrábíme odsávací kabiny, které slouží pro oddělení specifického pracoviště od ostatních prostor ve výrobní hale. Odsávací kabina je vybavena vlastní ocelovou konstrukcí, akustickými panely a osvětlením. V rámci odsávací kabiny řešíme systém odsávání a filtrace vzduchu pomocí odsávacích digestoří s bočním záchytem. Průmyslové digestoře jsou napojeny na centrální odsávací systém. Přefiltrovaný vzduch je veden zpět do odsávací kabiny, kde je systémem distribučních rukávců, umístěných pod stropem kabiny vracen zpět do pracovního prostoru. Kabiny vyrábíme i se spodním odsáváním v podlahových roštech. Návrh kabiny je vždy specifický a odpovídá požadavkům našich klientů.

 

S návrhem Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.

Odsávací kabiny