Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. | CIPRES FILTR BRNO

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Olomouc / Česká republika

Třinecké železárny

Průmyslová filtrace k dřevoobrábějícím strojům

V oblasti dřevozpracujících provozů, truhláren a pilnic má firma CIPRES dlouholeté zkušenosti a nespočet fungujících referencí. To spolu s férovým přístupem, kázní a morálkou bylo důvodem, proč se na nás se svým projektem nově budované pilnice obrátila i společnost ARCIBISKUPSKÉ LESY A STATKY OLOMOUC s.r.o.

Naše odsávání se tak stalo součástí dodávek technologických celků, projektu budování zcela nové pilnice – „na zelené louce“ blízko obce Vápenná v Jesenících.

Pro odsávání kmenové a rozmítací pily + kartáčovacího stroje bylo navrženo odsávací zařízení typu CARM GH ZLD o odsávacím výkonem Q = 40 000 m3/h. Filtrační zařízení toto typu využívá automatické regenerace filtračního média pomocí impulzů stlačeného vzduchu a pro před – odloučení velkých částí odsávaného materiálu jsou na jeho vstupu navrhnuté odlučovací komory.

Odprašky jsou pomocí dvojice šnekových dopravníků distribuovány zpět do prostoru haly na vynášecí dopravní pás. Výduch z filtrační jednotky je možno provozovat ve dvou režimech – s „rekuperací“ – vracením přefiltrovaného čistého vzduchu zpět do haly, a nebo v letním období vyfukování do venkovního prostředí.

U této technologie je na přání zákazníka odsávací ventilátor instalován uvnitř výrobní haly (pilnice), což má za následek snížení hlukové zátěže pro okolní prostředí.

Systém řízení je vybaven frekvenčním měničem, což přináší výrazné úspory provozních nákladů (kW) a také umožňuje provozovat technologii s výkonovou rezervou při nižší hladině hluku.

Vzhledem k charakteru odsávaného materiálu – prach s explozním potenciálem je celá technologie navržena dle normy ATEX (pro odsávání explozních prachů). Explozní membrány jsou na filtrační jednotce situovány tak, aby nebylo nutné vymezovat bezpečnostní prostor v okolí filtru → jsou směrovány vzhůru. Zpětná bezpečnostní klapka B-flap, antistatické filtrační médium, doplnění bezpečnostních elektro vazeb a elektronická kontrola stavu filtru jsou u technologie tohoto typu (dle ATEX) našim standardem.

Na pořízených fotografiích si můžete také všimnout pochůzkových a servisních plošin pro přístup k důležitým místům technologie, kontrolních otvorů a také několika prvků přípravy pro případné požadavky na doplnění do budoucna (nosný rám tlumící komory pod ventilátorem, připravené prvky pro budoucí manipulaci s technologií, pohyblivý mechanizmus vynášení odprašků, volné vstupy a další).

Ing. Tomáš Zlámal

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: