IVECO Czech Republic, a. s. | CIPRES FILTR BRNO

IVECO Czech Republic, a. s.

Vysoké Mýto / Česká republika

Třinecké železárny

Prostorové odsávání svařovací haly

Klient se zabývá svařováním velkoplošných plechových výlisků. Výrobní hala sice průmyslovou filtrací měla, ale

  • filtrační jednotky byly nevhodné koncepce (patronové vložky => časté ucpávání)
  • malá stacionární filtrační zařízení byla nevhodná jak co do umístění, tak jímání – odsávání kouře a dýmů
  • centrální filtrace byla výkonově poddimenzována

Cipres vypracoval projekt pro nové průmyslové odsávání s tím, že základem bylo podstropní – prostorové odsávání. Nově instalované filtrační jednotky pomohly k odsávání kouře a dýmů od svařování výkonem Q = 270 000 m3/h.

Radiální ventilátory jsou umístěny na zemi v samostatných protihlukových komorách. Čistý, přefiltrovaný vzduch může být vracen jak zpět do pracovního prostředí, tak veden mimo budovu. Poměr je věcí momentálního a potřebného nastavení.

Část vzduchu je odkloněna přes rekuperačního jednotku. Prach je vynášen přes rotační podavač do systému pneudopravy odpadu, který je jímán do BigBagu. Pohonnou jednotkou pneudopravy je malý transportní ventilátor.

Použití přidávání vápenného sorbentu do špinavé strany vzduchovodu upravuje fyzikální vlastnosti prachu, snižuje obsah oxidů síry a zlepšuje regenerovatelnost.

Zbytkové úlety v hodnotách 0,1 – 0,5 mg/Nm3 se pohybují hluboko pod požadovanými hodnotami. Životnost filtračního média v délce cca 20 000 provozních hodin převyšuje běžné garanční hodnoty.

Provozní podmínky jsou 24/7, dodávka byla realizována „na klíč“.

Ing. Přemysl Pazdera