KILI, s.r.o. | CIPRES FILTR BRNO

KILI, s.r.o.

Šlapanice / Česká republika

Třinecké železárny

Filtrační technologie pro odsávání dřevoobráběcích strojů

Úkolem řešení byla dodávka a instalace odsávání dřevoobrábění a odsávání pilin. Odsávání ořezů nebylo třeba řešit. Principiálně se jednalo o dodávku zvanou průmyslová filtrace resp. průmyslové odsávání. Odlučování hrubých částic konstrukčně zajišťuje filtrační jednotka, ve které následuje odprášení dřevného prachu.

Z výše uvedeného důvodu nebylo třeba použit cyklonový odlučovač, který by celou dodávku pouze prodražil.

Takže součástí dodávky „na klíč“ jsou

  • centrální filtrace – filtrační zařízení
  • odsávací ventilátor resp. radiální ventilátor, který je umístěn na čisté straně vzdušniny a je zabudován v protihlukové tlumící komoře.
  • výpad odpadu do kontejneru zajišťují
    – šnekový dopravník
    – turniketový podavač.

Celé zařízení je řešeno ve shodě s normou ATEX, konkrétně uvnitř ZÓNA 20, vně bez zóny.

Součástí dodávky je i řízení odsávacího výkonu v závislosti na chodu jednotlivých strojů ve vazbě na frekvenční měnič. Z toho vyplývá úspora el. energie v praxi ve výši cca 30 – 40%.

Úsporu otopové energie zajišťuje vracení čisté, přefiltrované vzdušniny zpět do pracovního prostředí, náhrada vzduchu ve výši 15 % je zajištěna přirozeným způsobem.

Proplachová funkce potrubního systému je samozřejmostí, obvykle volíme časové řízení. Zbytkové úlety v hodnotách 0,1 – 0,5 mg/Nm3 se pohybují hluboko pod požadavky NOREM.

Životnost filtračního média garantujeme 20 000 provozních hodin, v praxi je prokazatelně dosahováno +50 až 100%.

Součástí našich dodávek „na klíč“ jsou

  • projekt pro vlastní potřebu
  • kompletní služba v podobě SERVISU po předání
  • dohodnuté garanční termíny 12; 24; 36 a až 60 měsíců.

 

Ing. Přemysl Pazdera

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: