Polycasa s.r.o. | CIPRES FILTR BRNO

Polycasa s.r.o.

Žilina / Slovensko

Třinecké železárny

Odsávání explozních prachů

Firma CIPRES FILTR BRNO zrealizovala projekt odsávání linek na výrobu PMMA desek (polycarbonátové desky) + odprášení drtičů ve společnosti Polycasa Slovakia. Projekt byl zrealizován formou dodávky na klíč.

Hlavním cílem projektu bylo odprášení linek v nové výrobní hale a odsávání explozních prachů dle současných platných legislativních předpisů – dle normy ATEX.

Pro danou aplikaci byly použity následující sestavy odsávacích a filtračních celků:

1) Odprášení linek – sestava filtračních jednotek CUMA D-ST s funkcí automatické regenerace filtračního média v off-line režimu – cyklování věží (nejúčinnější regnerace bez přístupu vzdušniny)

2) Odprášení drtičů – sestava trojice cyklónových odlučovačů (pro každý drtič samostatně) + centrální filtrační jednotky CUMA D-ST, která zajistí filtraci zbytkových úletů na výstupech z cyklónů.

 

Pro možnost dalšího zpracování odprašků jsou pod filtračními jednotkami osazeny sběrné kontejnery se spodním výsypem, které umožňují další manipulaci dle požadavků zákazníka.

Použití JET filtrů (filtrů s regenerací pomocí impulzů stlačeného vzduchu) nebylo pro tuto aplikaci využito záměrně, vzhledem k specifickým vlastnostem odsávaného materiálu a získaným zkušenostem v této oblasti.

Výsledkem realizace tohoto projektu je celková spokojenost koncového zákazníka a získaná důvěra pro další realizaci netradičních řešení.

 

Ing. Tomáš Zlámal

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: