SKLÁRNA KRYF s.r.o. | CIPRES FILTR BRNO

SKLARNA KRYF s.r.o.

Jihlava / Česká republika

Třinecké železárny

Odsávání sklárny

Sklárna Kryf v Jihlavě již několik let využívá filtrační technologii CIPRES k odprášení svých sklářských pecí. V letošním roce byla stávající technologie nahrazena a doplněna o novou filtrační jednotku, která vyhovuje novým legislativním předpisům a umožňuje maximální využití potenciálu pecí při plnění emisních limitů.

Nová filtrační technologie byla realizována v provedení pro odsávání sklářských spalin, tzn. filtrační médium s vysoko teplotní odolností (dlouhodobě 180°C – nárazově 200 – 220 °C), vybrané části filtrační jednotky v nerezovém provedení, izolovaná skříň filtru a další speciální úpravy.

Technologie je doplněna o inteligentní systém řízení – automatická kontrola teploty spalin na vstupu do filtru, řízená regulace nuceného přisávání chladícího vzduchu, vyhodnocování teploty uvnitř filtru a v případě potřeby automatické přepnutí technologie do by-passu vč. hlášení.

Celý systém řízení je možné ovládat dálkově.

Správná funkce filtrační technologie byla ověřena výsledky autorizovaného měření emisí, které bylo provedeno v závěru realizace.

Dosahované hodnoty měření TZL se pohybují v rozsahu 0,05 – 0,1 mg/m3, což je hluboko pod stanoveným legislativním limitem.

Ing. Tomáš Zlámal

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: