Odsávání prachu od broušení | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání prachu při broušení 

  • Odsávání stacionárních brusek pomocí přímého napojení na hrdlo stroje
  • Prostorové odsávání brusírny pomocí nástěnných vertikálních digestoří
  • Spodní odsávání brusírny pomocí podlahových roštů
  • Doporučené zařízení – filtr CARM GH

 

Kvalitní odsávání pro brusírny

Prachové částice, které se při broušení uvolňují do pracovního prostoru jsou zdraví škodlivé. Obsahují podíly mastných olejů, kovových částic a částic brusiva. Odsávání pomocí odsávacího zařízení navrhujeme a realizujeme tak, abychom prach zachytili v blízkosti jeho zdroje a omezili tak jeho šíření do pracovního prostoru výrobní haly.

 

Volba zařízení pro odsávání prachu od broušení

Pro naše aplikace využíváme filtrační zařízení typu CARM GH, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. U filtračního zařízení pro brusírnu deklarujeme množství zbytkového úletu TZL pod 1 mg/m3. Přefiltrovanou vzdušninu je možno vracet zpět do prostoru haly a tím šetřit náklady na vytápění.

 

Odsávání stacionárních brusek

Stacionární brusky – jednokotoučové, dvoukotoučové, horizontální apod. jsou vybaveny hrdlem pro připojení centrálního odsávání. Centrální odsávací systémy dodáváme ve svařovaném, silnostěnném provedení, jelikož je odsávaný prach velmi abrazivní. Ve většině případů spojujeme jednotlivé brusky pomocí odsávacího potrubí do jednoho centrálního odsávacího a filtračního systému.

 

Prostorové odsávání brusírny

Pro prostorové odsávání brusírny aplikujeme vertikální závěsné odsávací digestoře, které umisťujeme po stěnách brusírny. Rozmístěním odsávacích digestoří vytvoříme v brousícím prostoru jednotlivá pracoviště. Odsávací digestoře jsou uzpůsobeny tak, aby omezovaly odrazu broušených částic od čelní strany digestoře. Jednotlivé digestoře jsou pomocí odsávacího potrubí spojeny s jednou centrální odsávací a filtrační jednotkou. Přefiltrovaný vzduch pak vracíme zpět do pracovního prostoru brusírny.

 

Spodní odprášení podlahou

Spodní odsávání instalujeme v aplikacích, kde není možno pro broušení využívat lokální pracoviště. Jedná se o provozy s velkými, hmotnými či tvarově složitými výrobky. Odsávání je zajištěno v prostoru pod podlahovými rošty. Z prostoru pod podlahou je prach veden odsávacím potrubím do centrální odsávací a filtrační jednotky. Přefiltrovaný vzduch je vracen do prostoru pracoviště u stropu boxu či po stranách brousícího prostoru.

 

Chytré řízení odsávacího výkonu

Čím dál častěji instalujeme odsávací systémy vybavené chytrým řízením. Filtrační jednotka CARM GH ve spojení s frekvenčním měničem, automatickými klapkami, řídicím systémem a čidly reguluje odsávací výkon ve vazbě na jednotlivá pracoviště. Jednotlivá čidla hlídají chod jak elektrických, tak i pneumaticky ovládaných brusek. Filtrační systém sám startuje a vypíná. Instalací chytrého řízení šetříme klientům náklady na elektrickou energii.

 

Náklady na výměnu filtračního zařízení pro brusírny

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace v brusírnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč zvolit odsávání a filtraci vzduchu od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

Hledáte-li vhodné zařízení pro odsávání prachu od broušení, kontaktujte nás.