Odsávání kotlů na tuhá paliva | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání kotlů na tuhá paliva

  • Odlučování polétavého popílku
  • Eliminace hořících částeček pomocí předodlučovače
  • Technologie vybavena vytápěním a izolací
  • Doporučené filtrační zařízení CARM GH

 

Kvalitní odsávání pro spalovací stroje

Spalování uhlí či biomasy je způsob získávání tepelné energie. Jako palivo lze využít uhlí, dřevní štěpku, slámu, konopí, kukuřičné klasy a další převážně odpadní přírodní materiály. Při spalování vzniká velké množství lehkého polétavého popílku, který odcházípři odsávání spalin komínem do venkovního prostředí. Filtrační zařízení CARM GH má za úkol odloučení lehkého polétavého popílku ze spalin a tím zamezení jeho šíření do venkovního prostředí.

Odprášení kotlů na biomasu

Odsáté spaliny vznikající při spalování biomasy jsou specifické především obsahem par, lehkého polétavého popílku a hořících částeček. Hořící částečky paliva unášené spalinami je zapotřebí eliminovat pomocí mechanického předodlučovače, který je umístěn před filtračním zařízením. Při spalování biomasy doporučujeme mezi předodlučovač a filtrační zařízení vřadit automatický zahášecí systém jisker, který zabezpečí nejvyšší možnou ochranu filtračního zařízení proti zahoření.

Filtrační zařízení pro filtrace spalin dělíme do několika filtračních komor, které během chodu filtru cyklují, což umožňuje nepřetržitý provoz bez nutnosti odstávky.

Systém filtrace odsátých spalin při spalování biomasy lze aplikovat i u více kotlů současně. V tomto případě je za filtrační zařízení vřazen pomocný ventilátor, který je řízen pomocí frekvenčního měniče s požadavkem na dodržení konstantního podtlaku před filtrem. Pomocný ventilátor reaguje na provozní stavy jednotlivých kotlů.

 

Volba filtrační technologie pro odsávání spalin kotlů

Pro filtrace spalin při spalování biomasy volíme filtry řady CARM GH. Filtrační zařízení je konstruováno jako vícekomorové. Zapínání a vypínání jednotlivých komor filtru umožňuje regeneraci filtračního média bez průchodu spalin, která je nejefektivnější a udržuje tak tlakovou ztrátu filtračního média na nevzrůstající úrovni. Plášť filtračního zařízení je tepelně izolován, výsypka je vybavena vyhříváním. Prvky regenerace vyrábíme z nerezové oceli.

Jako předodlučovače používáme cyklónové odlučovače. Tyto předodlučovače mají za úkol záchyt hořících částeček, které se ve spalinách často vyskytují. Instalací předodlučovače se snižuje riziko zahoření filtračního systému.

 

Chytré řízení odsávacího systému kotlů

U aplikací odprášení spalovacích zdrojů je chytré řízení odsávacího systému podmínkou. Filtrační systém musí s vysokou přesností udržovat stanovený podtlak ve spalinovodu za kotlem. Musí být vybaven bezpečnostními prvky pro výpadek elektrické energie a tlakového vzduchu. Naše nejmodernější systémy zaznamenávají provozní data, která ukládají tak, aby bylo chování filtru možné po čase vyhodnotit. Dnešní systémy vybavujeme GSM modulem pro možnost dálkového ovládání, kontroly a nastavení parametrů.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie s tepelnou odolností do 190°C. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace odprášení spalovacích zdrojů deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč si vybrat odsávací a filtrační zařízení od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

Máte zájem o vhodné zařízení pro odsávání kotlů na tuhá paliva? Kontaktujte nás.