Odsávání prachu od zauhlování | CIPRES FILTR BRNO

Odprášení zauhlování

  • Řešení odsávání prachu od zauhlování
  • Doporučená zařízení filtr CARM GH

 

Kvalitní odsávání při zauhlování

Při manipulaci s uhlím dochází k úniku prachových částic, které se šíří a usazují v okolním prostoru dopravních cest. Vyšší koncentrace prachových částic, a především jejich usazování v pracovním prostoru může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu. Největšími zdroji prachu v systému zauhlování jsou převážně: příjem uhlí ve vykládacích jamách, vyhrnovací frézy, přesypy pásových dopravníků v přesýpacích stanicích a plnění bunkrů u kotlů. Odsávací a filtrační zařízení CARM GH má za úkol odsávání prachu a pevných částic v místě jeho vzniku a tím zamezit jeho šíření a usazování v okolním prostoru.

 

Odsávání vykládací jámy uhlí

V provozu vykládací jámy uhlí, nebo výklopníků je uhlí vykládáno do podzemních zásobníků, odkud pokračuje k dalšímu zpracování. Při vykládce se uhlí z vagónu vysype do zásobníku a v tomto okamžiku dochází k velkému výronu prachu do prostoru obsluhy vykládací jámy. Námi realizované systémy odsávání zajišťují odsátí prachu dříve, nežli tento prach vystoupá do pracovního prostoru obsluhy. Odsávací přípravky instalujeme v prostoru pod obslužnými plošinami. Filtrační systémy vyrábíme v provedení pro odsávání explozních prachů. Při návrhu či realizaci systému odsávání explozního prachu dodržujeme minimálně tyto základní pravidla: Odsávací potrubí řádně elektricky propojujeme mezi jednotlivými komponenty od odsávacího přípravku až po filtrační zařízení. Celou sestavu řádně uzemňujeme. Filtrační zařízení CARM GH vybavujeme odlehčovacími membránami, které směřujeme do bezpečného prostoru. Skříň filtru vyrábíme v tlakově odolném provedení, filtrační médium dodáváme antistatické. V odsávacím potrubí instalujeme zpětné klapky pro zamezení šíření zpětné vlny do sacího potrubí a rychlost proudění v odsávacím potrubí udržujeme nad 20 m/s.

 

Odsávání uhelného prachu

U aplikací odsávání uhelného prachu je regulace odsávacího výkonu do značné míry omezená kvůli požadavku na minimální rychlost v odsávacím potrubí. Řízení odsávacích větví je s úspěchem využíváno v přesypových stanicích uhlí, kde dochází k více variantám a kombinacím dopravních cest. Pro tyto aplikace je nainstalováno jedno centrální odsávací zařízení a dle provozního stavu dopravních cest systém automaticky přepíná klapky ke zdrojům prachu. Filtrační systém automaticky zapíná a vypíná vazbou na pásovou dopravu.

 

Odprášení koksového prachu

Při třídění a manipulaci s koksem dochází k úniku prachových částic, které se šíří a usazují v okolním prostoru výroby a dopravních cest. Největšími zdroji prachu v třídírnách koksu jsou převážně drtiče a třídiče koksu, přesypy pásových dopravníků v přesýpacích stanicích a plnění vagónů. Odsávací a filtrační zařízení má za úkol odsávání prachu v místě jeho vzniku a tím zamezit jeho šíření a usazování v okolním prostoru.

 

Odsávání technologie třídění koksu

Koksový prach se od uhelného liší tím, že není explozní a je mnohem více abrazivní pro odsávací potrubí a prvky vzduchotechnického systému. Nejčastějšími aplikacemi pro použití filtračních zařízení CARM GH v koksovnách jsou hrubé a jemné třídírny koksu. Při technologickém procesu odsáváme drtiče, třídiče a cesty materiálu jako přesypy pásových dopravníků, elevátory a plnění materiálu do vagónů. Ve většině případů jednotlivé zdroje prašnosti propojujeme odsávacím potrubím a odsáváme pomocí jednoho společného filtračního zařízení. Koksový prach je velmi abrazivní a je proto potrubí realizujeme za použití potrubních dílců skupiny SK III silnostěnné, svařované potrubí. Komponenty potrubí jako jsou kolena, klapky a odbočky jsou zatěžovány účinky abraze od odsávaného prachu. Filtrační zařízení CARM GH vybavujeme tepelnou izolací skříně filtru a vyhříváním výsypek filtru. Odprašky z odsávacího systému většinou vracíme do prachových zásobníků k dalšímu technologickému zpracování.

 

Chytré řízení odsávacího systému

Řízení odsávacích větví je s úspěchem využíváno pro přepínání odsávacího výkon mezi jednotlivé třídiče v závislosti na aktuálním výrobním programu. V přesypových stanicích kosu, kde dochází k více variantám a kombinacím dopravních cest je nainstalováno jedno centrální odsávací zařízení a dle provozního stavu dopravních cest systém automaticky přepíná klapky ke zdrojům prachu. Filtrační systém automaticky zapíná a vypíná vazbou na pásovou dopravu.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace odprášení koksového prachu deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč zvolit odsávání a filtraci vzduchu od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o více informací k vhodnému zařízení pro odprášení zauhlování, nás kontaktujte.