Filtr Carm V | CIPRES FILTR BRNO

FILTR CARM V

  • Primárně určen pro odprášení sil či pásových dopravníků
  • Odsávací výkon od1 000 m3/h do 30 000 m3/h.
  • Taškové filtrační elementy
  • Automatická regenerace filtračního média
  • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin
  • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %

Filtr CARM V

Filtrační zařízení typu CARM V je stacionární filtrační zařízení vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Filtrační zařízení CARM V není vybaveno výsypkou prachu. Filtr bývá přímo připevněn k technologii, kterou odprašuje. Odprašky jsou vraceny zpět do výrobního procesu. Nejčastějším použitím filtračního zařízení CARM V je odvzdušnění sil při plnění pneudopravou, odprášení sila při plnění redlerovými dopravníky, odprášení přesypů pásových dopravníků.

Použité filtrační médium

Filtrační zařízení typu CARM V využívá hladkých filtračních tašek z mikroporézní, netkané textilie. Výhodou hladkých hadic je absence skladů, ve kterých jinak dochází k usazování materiálu.

Životnost filtračního média

Filtrační jednotky typu CARM V navrhujeme tak, aby životnost filtračního média pro jednotlivé aplikace dosahovala minimálně 20 000 provozních hodin bez nutnosti manuálního čištění.

Nejčastější aplikace

Filtrační zařízení typu CARM V je určeno pro odvzdušnění při plnění sil s umístěním filtračního zařízení na stropu sila. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru sila. Druhou nejčastější skupinou použití filtru je odprášení přesypů pásových dopravníků s umístění filtračního zařízení přímo na krytu přesypu. Filtr CARM V udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje číření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu.

Výkonové řady filtru

Filtrační zařízení typu CARM V jsou sestaveny v modulárních řadách, které umožnují dodat filtrační zařízení pro odsávací výkon od 1 000 m3/h do 30 000 m3/h. Výkon filtračního zařízení stanovujeme dle aplikace, pro kterou má být filtrační zařízení používáno. Velikosti filtračních zařízení se liší dle velikosti odvzdušňovaných sil, dle výkonu a souběhu pneumatických doprav materiálu či dle velikosti a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.

Možnosti záchytu odprašků

Filtrační zařízení CARM V není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty.

Odsávání explozních prachů

Filtrační zařízení CARM V je v problematice odsávání explozních prachů vždy součástí odsávaného prostoru. Pro uvolnění přetlaku při výbuchu není filtr vybaven vlastní odlehčovací plochou. Filtrační zařízení je vybaveno antistatickým filtračním médiem a tlakově odolnou skříní filtru. Při umístění filtru na sile pak uvolnění tlakové vlny při výbuchu nezabezpečuje filtrační zařízení, ale bezpečnostní systém zásobního sila.

Zadání pro návrh filtru

Pro správný návrh potřebujeme znát aplikaci pro kterou bude filtr použit, potřebné množství odsávaného vzduchu a ostatní parametry jako jsou možnosti prostorového uspořádání, požadavky na hluk a další.

S návrhem Vám rádi pomůžeme – zavolejte či napište nám.