Filtr CARM V | CIPRES FILTR BRNO

Filtrační a odsávací zařízení FILTR CARM V

  • Primárně určen pro odprášení sil či pásových dopravníků
  • Odsávací výkon od1 000 m3/h do 30 000 m3/h.
  • Taškové filtrační elementy
  • Automatická regenerace filtračního média
  • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin
  • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
  • Odsávání explozního prachu

 

Filtrační zařízení CARM V

Filtrační zařízení typu CARM V je stacionární filtrační zařízení vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Taškový filtr CARM V není vybaven výsypkou prachu. Filtr bývá přímo připevněn k technologii, kterou odprašuje. Odprašky jsou vraceny zpět do výrobního procesu. Nejčastějším použitím odsávacího zařízení CARM V je odvzdušnění sil při plnění pneudopravou, odprášení sila při plnění redlerovými dopravníky, odprášení přesypů pásových dopravníků, a to nejčastěji v potravinářských provozech.

Filtrační zařízení CARM V

Použité filtrační médium

Filtrační zařízení typu CARM V využívá hladkých filtračních tašek z mikroporézní, netkané textilie. Výhodou hladkých hadic je absence skladů, ve kterých jinak dochází k usazování materiálu a odsátého prachu.

 

Životnost filtračního zařízení

Filtrační jednotky typu CARM V navrhujeme tak, aby životnost filtračního média pro jednotlivé aplikace dosahovala minimálně 20 000 provozních hodin bez nutnosti manuálního čištění.

 

Nejčastější aplikace taškového filtru

Filtrační zařízení typu CARM V je určeno pro odvzdušnění při plnění sil s umístěním filtračního zařízení na stropu sila. Odprašky zachycené filtračním zařízením padají z filtru přímo do prostoru sila. Druhou nejčastější skupinou použití filtru je odprášení přesypů pásových dopravníků s umístění filtračního zařízení přímo na krytu přesypu. Kapsový filtr CARM V udržuje přesyp dopravníků v mírném podtlaku, čím zamezuje víření prachu do okolního prostředí. Odprašky z filtru padají zpět do cesty dopravy materiálu.

 

Výkonové řady odsávacího zařízení CARM V

Filtrační zařízení typu CARM V jsou sestaveny v modulárních řadách, které umožnují dodat filtrační zařízení pro odsávací výkon od 1 000 m3/h do 30 000 m3/h. Výkon odsávacího zařízení stanovujeme dle aplikace, pro kterou má být filtr použit. Velikosti filtračních zařízení se liší dle velikosti odvzdušňovaných sil, dle výkonu a souběhu pneumatických doprav materiálu či dle velikosti a rychlosti pásových dopravníků. Odsávací výkon filtru zabezpečuje radiální odsávací ventilátor, umístěný na čisté straně filtru.

 

Možnosti záchytu odprašků

Filtrační zařízení CARM V není vybaveno výsypkou odprašků. Odprašky zachycené filtračním zařazením jsou vždy vraceny zpět do prostoru, odkud byly odsáty.

 

Odsávání explozních prachů filtračního zařízení

Filtrační zařízení CARM V je v problematice odsávání explozních prachů vždy součástí odsávaného prostoru. Pro uvolnění přetlaku při výbuchu není filtr vybaven vlastní odlehčovací plochou. Filtrační zařízení je vybaveno antistatickým filtračním médiem a tlakově odolnou skříní filtru. Při umístění filtru na sile pak uvolnění tlakové vlny při výbuchu nezabezpečuje filtrační zařízení, ale bezpečnostní systém zásobního sila.

 

Zadání pro návrh kapsového filtru CARM V

Pro správný návrh potřebujeme znát aplikaci pro kterou bude filtr použit, potřebné množství odsávaného vzduchu a ostatní parametry, jako jsou možnosti prostorového uspořádání, požadavky na hluk a další. Taškový filtr CARM V je využíván zejména v potravinářském průmyslu.

 

S návrhem nejvhodnějšího filtračního a odsávacího zařízení Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.