Průmyslové ventilátory | CIPRES FILTR BRNO

PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY

Radiální vzduchové ventilátory

  • Určené pro transport čistého vzduchu
  • Odsávací výkony: od 480 m3/h až po 40 000 m3/h
  • Tlaková třída: od 520 Pa do 16 000 Pa
  • Možnost řízení frekvenčním měničem

 

Radiální transportní ventilátory

  • Určené pro transport vzduchu včetně prachového podílu
  • Odsávací výkony od 960 m3/h až po 30 000 m3/h
  • Tlaková třída od 520 Pa do 8 000 Pa
  • Možnost řízení frekvenčním měničem
Průmyslové ventilátory

Radiální ventilátory

Jednou z hlavních částí radiálního ventilátoru je oběžné kolo, jehož součástí jsou lopatky, zajišťující nasávání vzdušniny v axiálním směru a její výtlak ve směru kolmém na směr rotace do dalších částí průmyslové vzduchotechniky. Funkce spirální skříně je přeměna kinetické energie dopravované látky na energii tlakovou. Radiální ventilátory jsou uloženy pružně pomocí kompenzátorů chvění na podstavci. Vstup i výstup ventilátoru bývá opatřen pružným spojem pro zamezení šíření vibrací do vzduchotechnického potrubí. Pro omezení hlučnosti bývají radiální ventilátory umístěny v tlumícím monobloku. Námi vyráběné ventilátory dělíme na radiální vzduchové ventilátory a radiální transportní ventilátory.

 

Radiální vzduchový ventilátor

Jedná se o radiální ventilátor s rotorem umístěným na hřídeli elektromotoru se zpětně zakřivenými lopatkami, vysokou účinností s jednostranným nasáváním sloužící pro dopravu a stlačování vzdušniny. Přes oběžné kolo těchto průmyslových ventilátorů smí procházet odsávaná vzdušnina bez prachového podílu. Vzduchové ventilátory bývají umístěny za filtračním zařízením.

 

Výkonové parametry vzduchových ventilátorů

Odsávací výkony námi vyráběných průmyslových ventilátorů jsou od 480 m3/h u nejmenšího ventilátoru až po 40 000 m3/h u největšího ventilátoru, jakákoliv průmyslová vzduchotechnika je tedy použitelná s našimi ventilátory. U filtračních technologií s vyšším odsávacím výkonem je použito více totožných ventilátorů, pracujících paralelně. Tlaková třída námi vyráběných ventilátorů je od 520 Pa do 16 000 Pa. Nejčastější hodnoty pracovního tlaku ve standardních aplikacích průmyslového odsávání jsou v rozmezí od 2500 Pa do 6 000 Pa.

 

Radiální transportní ventilátor

Jedná se o radiální ventilátor s rotorem umístěným na hřídeli elektromotoru se zpětně zakřivenými lopatkami, vysokou účinností s jednostranným nasáváním sloužící pro dopravu a stlačování vzdušniny. Přes oběžné kolo ventilátorů smí procházet odsávaná vzdušnina včetně prachového podílu. Vzduchové ventilátory bývají umístěny před filtračním zařízením či v cestě pneudopravy odprašků.

 

Výkonové parametry transportních ventilátorů

Odsávací výkony námi vyráběných průmyslových ventilátorů jsou od 960 m3/h u nejmenšího ventilátoru až po 30 000 m3/h u největšího ventilátoru. U filtračních technologií s vyšším odsávacím výkonem je použito více totožných ventilátorů, pracujících paralelně. Tlaková třída námi vyráběných ventilátorů je od 520 Pa do 8 000 Pa. Nejčastější hodnoty pracovního tlaku ve standardních aplikacích průmyslového odsávání jsou v rozmezí od 2500 Pa do 6 000 Pa.

 

 

S návrhem vhodného průmyslového ventilátoru Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.