Rekuperátory spalin | CIPRES FILTR BRNO

Rekuperátory spalin

  • Určené pro rekuperaci odpadních spalin s podílem prachových částic
  • Nejčastěji aplikované při rekuperaci tepelné energie ve slévárnách, tavírnách a sklárnách na odsávání spalin
  • Výkonové řady od 100 kW do 1 MW
  • Obvykle dodávané jako součást technologického celku

 

Rekuperátory spalin

Trubkový rekuperátor je určen pro rekuperaci tepla odpadních spalin s vysokým podílem prachových částic. Jeho nejčastější využiti nacházíme při rekuperaci tepelné energie ze spalin tavících pecí pro tavení hliníku, kde je jako zdroj tepelné energie použit plynový hořák. Navrhujeme trubkové rekuperátory tak, aby v našich aplikacích byla odpadní energie co nejefektivněji využita. Nejčastějšími aplikacemi trubkového rekuperátoru jsou pro předehřev spalovacího vzduchu a využití odpadního tepla pro vytápění haly přes zimní období.

 

Regenerace teplosměnné plochy

Průmyslový rekuperátor může být dle charakteru chlazených spalin vybaven automatickou regenerací teplosměnné plochy pomocí mechanických škrabek či zpětným proplachem trubkovnic rekuperátoru pomocí pulzů tlakového vzduchu. Pomocí regenerace jsou sedimenty uplývající na teplosměnné ploše periodicky čištěny a rekuperátor tak vykazuje konstantní provozní podmínky.

Rekuperátory spalin

Nejčastější aplikace rekuperátorů spalin

Své využití nejvíce nachází jako rekuperace tepla spalin ve slévárnách, tavírnách, sklárnách a provozech, kde jsou použity plynové tavící agregáty s teplotou vystupujících spalin 300–700°C. Dále u veškerých aplikací, kde k technologickému ohřevu materiálu dochází přímým kontaktem s plamenem, čímž dochází k uvolňování většího množství prachových částic, odcházejícího se spalinami.

 

Základní charakteristika rekuperátorů

Průmyslový rekuperátor s technologií automatické regenerace teplosměnné plochy je schopen kontinuální rekuperace tepla spalin při proměnlivých podmínkách vstupní teploty a množství spalin. Výstupní teplota spalin je udržovaná na předem nastavenou hodnotu, která je udržována nad rosným bodem. Při aplikaci trubkového rekuperátoru a integrovaného systému MaR redukujeme množství odpadní tepelné energie na provozní minimum tak, aby nedocházelo ke kondenzaci v chladiči spalin či v navazující technologii filtrace spalin.

 

Výkonové řady rekuperátorů

Trubkové rekuperátory navrhujeme, ve vztahu k jejich využití u agresivních spalin z plynových hořáků, výhradně v provedení nerezovém. Dle našich zkušeností využíváme typových řad rekuperátorů s výkonem od 100 kW do 1 MW. Při požadavku na vyšší výkon rekuperace využíváme paralelní řazení osvědčených rekuperátorů.

 

Technologie rekuperace a filtrace spalin

Námi realizované technologie pracují jako kompaktní celek, a to od připojovacího hrdla u pece přes chladiče spalin až po výduchový komín. Komplexní technologie odpadních spalin zahrnuje rekuperační zařízení pro využití jinak odpadního tepla, systém dávkování sorbentu k redukci HF a HCl a filtrační zařízení k filtrování TZL do ovzduší. Instalovaná technologie chladičů spalin má řadu bezpečnostních prvků tak, aby nedošlo k poškození filtrační technologie vlivem vysoké teploty filtrovaných spalin či omezení výrobní technologie.

 

S návrhem vhodného rekuperátoru Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.