Rotační odlučovače | CIPRES FILTR BRNO

Rotační odlučovače

  • Primárně určené pro separaci papírových či PVC odřezků, chemlonových shluků apod. v papírzpracujících (polygrafických) provozech
  • Výkonové řady od 3 000 m3/h do 50 000 m3/h
  • Standardně vybavené vstupním i výstupním kanálem včetně klapek
  • Zpravidla navazují na různé druhy lisů

 

Rotační odlučovače

Jedná se o mechanické odlučovače, který slouží k oddělení určité frakce odsávaného materiálu z důvodu dalšího zpracování odpadu lisováním. Separace materiálu dochází záchytem částic na sítu rotačního odlučovače. Velikostí otvorů v sítu odlučovače je stanovena velikost zachycené frakce materiálu a velikost frakce, která odlučovačem prochází dále do vzduchotechnického systému, nejčastěji do filtračního zařízení. Materiál separovaný na sítu rotačního odlučovače je stírán rotujícími stíracími lištami (z tohoto důvodu rotační odlučovač) a dále odváděn k výsypnému hrdlu. Gravitační odlučovače bývají nejčastěji uloženy na ocelové konstrukci nad kontejnerem či lisem na odpad.

Rotační odlučovače

Nejčastější aplikace rotačních odlučovačů

Rotační odlučovače jsou nejčastěji používány pro separaci papírových odřezků, PVC odřezků, chemlonových shluků, a dalších materiálů, které jsou po odseparování objemné, z prostorových důvodů je nutné je zpracovávat lisováním. Gravitační odlučovače separují objemnou frakci ze vzduchotechnického systému, čímž brání zahlcení filtračního zařízení tímto materiálem. Časté použití rotačních odlučovačů je v papírzpracujícím průmyslu jako jsou výrobny knih, výrobny kartonových obalů atd. Častým způsobem zpracování odpadu separovaného rotačním odlučovačem je lisování pomocí balíkovacích lisů, pěchovacích lisů či lisovacích kontejnerů. V provozech kde je zapotřebí dosáhnout kontinuálního chodu odsávání bez přerušování výroby bývají z důvodu možnosti výměny naplněných kontejnerů instalovány dva totožné odlučovače, paralelně řazené s automatickým přepínáním s vazbou na naplnění kontejnerů.

 

Pracovní podmínky

Nejčastější použití rotačního odlučovače je přetlakové, tzn. ve vzduchotechnickém systému za transportním ventilátorem. Ve zvláštních případech použití, kdy je zapotřebí ochránit transportní ventilátor před dopravovaným materiálem, z důvodu jeho velikosti, bývá rotační odlučovač umístěn před transportní ventilátor. Maximální dovolený přetlak / podtlak odlučovače je +/- 4000 Pa. Odlučovač je konstruován pro teplotu odsávané vzdušniny -20 až + 50°C. Otáčky stíracího rotoru odlučovače je nutné řídit pomocí frekvenčního měniče.

 

Výkonové parametry gravitačních odlučovačů

Rotační odlučovače jsou vyráběny ve výkonových řadách od 3 000 m3/h až po 50 000 m3/h. Rotační odlučovač libovolného výkonového stupně přispívá ve vzduchotechnickém systému k nárůstu celkové tlakové ztráty systému o cca 1000 až 1300 Pa.

 

Regulace množství vzduchu

V aplikacích s instalovaným rotačním odlučovačem lze regulovat odsávací výkon. Měnícím se průtokem vzduchu skrze rotační odlučovač není ovlivněna jeho odlučivost. U regulace odsávacího výkonu je nutné dávat pozor na minimální rychlost v odsávacích větvích, kdy by mohlo docházet k ulpívání odsávaného materiálu. Řešením je instalace více separátních odsávacích větví, které vedou od slučovacího kanálu odlučovače až po sací místo.

 

Příslušenství rotačních odlučovačů

Ke standardní sestavě rotačního odlučovače patří i vstupní slučovací kanál se zpětnými klapkami, výstupní kanál pro propojovací potrubí, propojovací potrubí s pěchovacím či balíkovacím lisem, ocelová konstrukce s pochůzkovými – obslužnými plošinami.

 

S návrhem vhodného zařízení Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.