Odsávání papírového prachu a ořezů | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání papírového odpadu a prachu

  • Řešení odsávání papírových odřezků
  • Odlučování papírového ořezu
  • Implementace balíkovacích a pěchovacích lisů
  • Provedení filtrační technologie pro odsávání explozního prachu v papírzpracujících provozech
  • Doporučená zařízení CARM GH-ZLDCUMA D-STrotační odlučovač

 

Kvalitní odsávání papírového prachu a odpadu

Odsávání papírového odpadu a prachu instalujeme v polygrafických provozech u výrobních linek a strojů na výrobu knih, časopisů, publikací a obalů. Odsávání zajišťuje odtah odpadního papíru vznikajícího formátováním výrobků v podobě odřezků, ořezů, výseků, konfetů, papírových proužků nebo nekonečných pásů. Kvalitní odsávání je zapotřebí z důvodu velkého objemu odpadního materiálu a v některých případech je funkce výrobního stroje či linky podmíněna dostatečným podtlakem v místě připojovacího bodu. Absence odsávání by jinak znemožnila chod výrobního stroje.
Úsady prachu v okolí výrobních linek mohou vzhledem k charakteru prachu tvořit se vzduchem při jejich rozvíření explozní prostředí, čemuž je nutné se vyvarovat.

 

Způsob a volba zařízení pro odprášení papírových ořezů

Ve většině případů je v polygrafických provozech odsávání pevných částic řešeno jako centrální systém odtahu od více strojů do jednoho filtračního systému. Dle potřebného odsávacího výkonu pro jednotlivé stroje jsou pak vytvořeny skupiny strojů, které jsou spojeny centrálním odsávacím potrubím s předřazeným rotačním odlučovačem a filtračním zařízením CARM GH-ZLD nebo CUMA D-ST. Jednotlivé dřevoobráběcí stroje mají různé požadavky na množství odsávaného vzduchu, odsávací rychlost v připojovacím hrdle a požadovaný podtlak. Dimenze potrubních větví, filtračního zařízení a ventilátorů vždy odpovídá konkrétnímu polygrafickému provozu.
Vzhledem k různorodé frakci odsávaného papírového odpadu řadíme před filtrační zařízení rotační odlučovač. Úkolem rotačního odlučovače je odloučení papírových pásků, odřezků a konfetů od papírového prachu, a to z důvodu rozdílného způsobu zpracování odpadu. Papírové proužky a odřezky jsou zpracovávány pomocí pěchovacích či balíkovacích lisů, které jsou umístěny pod výpadem z rotačního odlučovače. Papírový prach je zpracováván pomocí briketovacího lisu, umístěného pod filtračním zařízením.
Filtrační zařízení navrhujeme s regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu tak, aby byl zajištěn kontinuální odsávací výkon. Výduch přefiltrovaného vzduchu je možno plnohodnotně vracet zpět do vnitřního prostoru výrobní haly, čímž dochází ke značným úsporám za vytápění přes zimní období.

 

Odsávání explozního prachu z papírzpracujících provozů

Papírový prach je explozní a z hlediska konstrukce odsávací technologie k nim takto musíme přistupovat. Technologie musí splňovat alespoň tyto základní požadavky: v odsávacím potrubí musí být odsávací rychlost minimálně 20 m/s. Jednotlivé komponenty vzduchotechnického systému musí být elektricky vodivě propojeny, aby byla odváděna statické elektřina, která vzniká při pohybu prachových částic potrubním vedením. Filtrační technologie musí být vybavena prvky explozní ochrany před tlakovou vlnou. Filtr musí být vybaven odlehčovací membránou, směřovanou do bezpečného prostoru s omezeným pohybem osob. Odsávací potrubí musí být zajištěno zpětnou bezpečnostní klapkou, která brání šíření tlakové vlny do odsávacího potrubí. Filtrační zařízení, ať už CARM GH-ZLD či CUMA D-ST musí být tlakově odolné a vybavené antistatickým filtračním médiem. Na bezpečnostní prvky filtračního zařízení je nutné provádět pravidelné, každoroční revize, aby byla zajištěna bezpečnost systému.

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve svařovnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč zvolit odsávání a filtraci vzduchu od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

V případě zájmu o více informací či navrhnutí vhodného řešení pro odsávání vzduchu v papírzpracujících provozech, nás kontaktujte.