Vynášení odpadu | CIPRES FILTR BRNO

VYNÁŠENÍ ODPADU

Rotační podavač

Rotační podavače jsou přednostně určeny k vyprazdňování výsypek filtračních zařízení během provozu odsávání. Rotační podavač přepravuje materiál z horní části směrem dolů, a to otáčením rotoru podavače. Rotor je vybaven pružným zakončením lopatek, tím je zajištěna požadovaná těsnost ústrojí při provozu filtračního zařízení. Rotor je uložen na hřídeli pomocí ložisek, které se nacházejí mimo prostor dopravovaného materiálu. Otáčky rotoru zajišťuje motor s převodovkou, uloženou na podstavci rotačního podavače. Rotační podavače jsou využívány především pro transport odprašků do big-bagů či rozměrnějších kontejnerů.

Rotační podavač

Šnekový dopravník

Šnekový dopravník používáme pro dopravu odloučeného filtrátu v horizontálním směru. Bývá součástí výsypky rozměrnějších filtračních zařízení, kde šnekový dopravník centralizuje místo výsypu odloučeného prachu. Výpad ze šnekového dopravníku bývá vždy vybaven rotačním podavačem, který zajistí tlakové oddělení vnitřního prostoru filtru od vnějšího prostředí. Šnekové dopravníky vyrábíme v délkách od jednoho do šesti metrů bez středového ložiska.

Šnekový dopravník

Pneudoprava odprašků

Pneudopravu odprašků využíváme u aplikací, kde je nutné odloučený prach dopravit do odlehlejšího místa uskladnění. Pneudoprava odprašků je běžně tvořena transportním ventilátorem a cyklonovým odlučovačem v uzavřeném okruhu. Tento systém je často využíván při transportu odloučených pilin z filtračního zařízení umístěného na úrovni země do přilehlého zásobního sila. Své využití má i ve svařovnách a ostatních aplikacích, kde umístění filtračního zařízení komplikuje manipulaci s odpadem. Pneudopravou odprašků lze odběr odpadu umístit na uživatelsky přístupné místo.

Pneudoprava odprašků

Big Bag

Big bag je s výhodou využíván u filtračních zařízení s velkým množstvím separovaného prachu. Výhodou využití big bagu je velký objem, který činí 1000 litrů a jednoduchá manipulace pomocí VZV vozíku. Big bag je vybaven vstupním hrdlem, které je možno uzavřít pomocí instalovaných provázků. Manipulace s odprašky je při uzavřeném hrdle bezprašná a umožňuje skladování naplněných vaků ve venkovním prostoru.

Big Bag

Kontejnery se spodním výsypem

Kontejnery se spodním výsypem jsou u filtračních jednotek aplikovány často. Tyto kontejnery vyrábíme v objemech 150 až 300 litrů. Výhodou je možnost manipulace s kontejnerem pomocí vysokozdvižného vozíku či mostového jeřábu. Výsyp odpadu probíhá ve spodní části kontejneru pomocí výklopného dna. Kontejnery jsou součástí filtrační jednotky, kterou tlakově uzavírají. Bez přistaveného kontejneru nelze filtrační jednotku provozovat.

Kontejnery se spodním výsypem

Sběrné nádoby

U nejmenších filtračních jednotek využíváme sběrné nádoby o objemu 30 či 55 litrů. Tyto nádoby lze vybavit PVC sáčkem pro snadnější manipulaci se separovaným odpadem. Sběrné nádoby jsou součástí filtrační jednotky, kterou tlakově uzavírají. Bez přistavené nádoby nelze filtrační jednotku provozovat.

 

S návrhem Vám rádi pomůžeme – kontaktujte nás.

Sběrné nádoby