Reference | KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. | CIPRES FILTR BRNO

KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.

Ostrožská Nová Ves / Česká republika

Odsávání obráběcích strojů

Mezi významné dodavatele automobilového průmyslu patří společnost KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o. Společnost sídlí v Ostrožské Nové Vsi, nedaleko naší výroby v Boršicích.

Naším úkolem bylo odsát jeden z největších dvou vřetenových obráběcích strojů výrobce TRIMILL VF 11035, který produkuje suchý, explozní prach. Naše dodávka obsahovala kompletní návrh odsávání včetně odsávacích přípravků, které stroj neobsahoval.

Velikost pracovního stolu obráběcího stroje dosahuje téměř 12 m. Tento prostor je zakrytovaný shrnovací plentou. Při dané velikosti pracovní kabiny a způsobu odsávání (odsávání u vřetene výrobce stroje nenabízel a nepožadoval) jsme stanovili odsávací výkon na Q = ± 30 000 m3/h. Na pravou a levou stranu pracovního stolu jsme navrhli odsávací štěrbinové digestoře. Při návrhu bylo důležité se co nejvíce přiblížit pracovnímu stolu, ale tak, aby nedošlo ke kolizi s vřetenem stroje nebo opracovávaným výrobkem.

Pracovní prostor stroje může být přepážkou rozdělen na dvě poloviny a každé vřeteno může pracovat nezávisle na sobě. Tomuto jsme také přizpůsobili návrh odsávání a systém řízení. Obě pracovní části stolu a každá jejich strana má vlastní automatickou klapku, která systém dle způsobu a pozice obrábění otevře či uzavře. Řízení odsávacího výkonu zajišťuje frekvenční měnič spolu s řídící jednotkou, která zpracovává příslušné signály. Tímto dochází k efektivnímu rozložení odsávacího výkonu a úspoře elektrické energie.

Odsávací přípravky spojuje odsávací potrubí, které dále vede do centrálního filtračního zařízení naší výroby CARM GH. Zařízení automaticky regeneruje (čistí) filtrační elementy na základě protiproudu tlakového vzduchu. Životnosti filtrační elementů (tašek) garantujeme jako ve všech obdobných aplikacích min. 18 000 – 20 000 provozních hodin.

Odsávání obráběcích strojů

Filtrační zařízení CARM GH, KOVOVÝROBA HOFFMANN 2016

Mezi opracovávané materiály patří i textit, který spolu se vzduchem tvoří výbušnou atmosféru. Pro splnění legislativy je návrh zařízení dle směrnice ATEX – odlehčovací membrány, zesílené provedení skříně, antistatické filtrační médium apod.

Vzhledem k charakteru odsávaného prachu a potenciálního rizika zahoření je filtrační zařízení vybaveno systémem automatického hasicího zařízení. Systém v případě zvýšení teploty ve filtračním zařízení uzavírá vstupní a výstupní klapku a spouští hasivo do filtračního zařízení.

Soustava pracuje v letním a zimním režimu, kdy v letních měsících může být přefiltrovaný vzduch foukán do venkovního prostředí a v zimních měsících vracen zpět do prostoru haly. Tento systém přináší výrazné úspory otopové energie.

Návrh odsávacích přípravků a prostupy krytování stroje jsme konzultovali před zahájením výroby se společností TRIMILL a společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN. Montáž odsávání probíhala společně s montáží obráběcího stroje. Spuštění díla a předání probíhalo také společně.

Další poznatky o instalovaném díle můžete vidět na přiložených fotografiích.

 

Ing. David Tříska

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: