Reference | MAFRA, a.s. | CIPRES FILTR BRNO

MAFRA, a.s.

Olomouc / Česká republika

MAFRA

Odtah ořezů papíru

Zařízení plní funkci odtahu ořezů papíru v jednotlivých částech technologie.

Tyto ořezy jsou v rotačním odlučovači odděleny od prachu a padají do lisovacího zařízení. Prach je unášen dále do filtru, kde je přefiltrován a odpad, tedy papírový prach, je dále zpracován v briketovacím lisu.

Ventilátor je konstrukčně řešen tak, aby procházející materiál jak částečně posekal, tak rozdružil a tím zvýšil jeho „pěchovatelnost“, respektive zajistil vyšší efektivitu lisování.

Odtah ořezů papíru

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE:

Celý systém pracuje automaticky, jeho odsávací výkon je na základě podtlaku a souběžně pracujících linek (odtahů) řízen tak, aby:

  • pracoval optimálně;
  • šetřil elektrickou a otopovou energii.

Dodávkou celku bylo splněno zadání:

  • transport odpadu papíru od linek;
  • veškeré odpady (papír, prach) objemově maximálně zkomprimovat;
  • spořit energii;
  • zajistit čistotu ovzduší.

Pro další informace nás kontaktujte.

 

Ing. Přemysl Pazdera