Reference | Slévárny Třinec, a.s. | CIPRES FILTR BRNO

Slévárny Třinec, a.s.

Třinec / Česká republika

Slévárny třinec

Odprášení indukční pece

Společnost CIPRES FILTR BRNO s.r.o. se stala subdodavatelem společnosti Metrostav a.s. pro realizaci technologie odprášení u zakázky „Rekonstrukce tavícího agregátu – středofrekvenční indukční pec 2 x 15 t na Slévárně šedé litiny I“.

Z hlediska odsávání indukčních tavících pecí se jedná o velmi významnou zakázku.

Pro odprášení jsme použili filtrační zařízení typu CARM GH, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu o odsávacím výkonu Q= 70 000 m3/h.
Filtrační zařízení je vybaveno off-line regenerací filtračních komor tak, aby bylo možné filtr provozovat v nepřetržitém provozu.

Filtrační zařízení je řízeno plně automaticky vazbou na provozní stav pecí. Systém regulace zajišťuje navýšení odsávacího výkonu vždy při odklopeném víku tavící pece tak, aby byl i v okamžiku plnění nové vsázky do pece zajištěn odtah a filtrace kouře nad pecí. Filtrační zařízení při nečinnosti pecí vypíná a při zahájení tavby automaticky zapíná.

Součástí naší dodávky byla i technologie chlazení trafa indukčních pecí, větrání prostoru frekvenčního měniče pecí, přívod čerstvého vzduchu do prostoru velínu a klimatizace velínu.

Odprášení indukční pece

Zajímavosti:
Odsáváme zde největší indukční pece ze všech našich realizací.
Celková doba montáže technologie činila 85 dní za účasti šesti montážních techniků.
Při montáži bylo spotřebováno 210 kg spojovacího materiálu a 450 metrů těsnění.

Celkově jsme na stavbu navezli a nainstalovali 37 tun materiálu.

 

CIPRES FILTR BRNO s.r.o.

REFERENČNÍ FOTOGRAFIE: