Odsávání pilin a prachu | CIPRES FILTR BRNO

Odsávání pilin od dřevoobráběcích strojů

 

Proč aplikovat odsávání pilin a prachu?

Než získá dřevěný výrobek svůj finální tvar, musí projít mnoha technologickými procesy, při kterých se surové dřevo mění v konkrétní produkt specifický svými tvary či vlastnostmi.

Součástí jednotlivých procesů je vznik pilin (mnohdy přesahující 50% objemu surového dřeva) a prachových částic, které se hromadí, šíří a usazují v okolním prostoru výrobního stroje.

Vyšší koncentrace pilin, a především usazování jemného dřevěného prachu může způsobit vznik prostředí s nebezpečím výbuchu, což je nežádoucí. Odsávací a filtrační zařízení, v našem případě doporučované CARM GH-ZLD či CUMA D-ST mají za úkol odsávání pilin a prachu co možná nejblíže jejich vzniku a tím zamezit jejich hromadění, šíření a usazování v okolním prostoru. Odsávání pilin a jejich koncentrace v odsávacím a filtračním zařízení usnadňuje jejich další zpracování.

 

Odsávání pilnic a katrů

Jedná se o specifický provoz, kde odsávání zajišťuje odtah velkého množství hrubých a mokrých pilin. Použití filtračního zařízení je v tomto případě problematické, jelikož v zimním období může filtrační médium nasáklé vodou ze separovaných pilin zamrzat a omezovat tak významně funkci filtračního zařízení. I v dnešní době je pro tento případ technicky nejvhodnější použití cyklónových odlučovačů. Výduch z cyklónové odlučovače je veden zpět do vnitřního prostoru pilnice, kde je distribuován zpět do pracovního prostoru pomocí filtračních rukávců. Tento systém je v praxi velmi spolehlivý díky výkonnému odsávání dřevního odpadu.

Do systému je možné vřadit briketovací lis, který z odpadních pilin vylisuje brikety využitelné pro vytápění. Systém pro odsávání pilin a prachu může být doplněn o řízení odsávacího výkonu v závislosti na aktuálně využívaných strojích a tím je dosaženo úspory elektrické energie.
Regulace probíhá pomocí frekvenčního měniče ve spojení s automatickými klapkami.

 

Centrální odprášení dřevoobrábění

Centrální odsávání je využíváno v provozech, kde dochází k práci na více dřevoobráběcích strojích současně. Dle potřebného odsávacího výkonu pro jednotlivé stroje jsou pak vytvořeny skupiny strojů, které jsou spojeny centrálním odsávacím potrubím s filtračním zařízením. Jednotlivé dřevoobráběcí stroje mají různé požadavky na množství odsávaného vzduchu, odsávací rychlost v připojovacím hrdle a požadovaný podtlak. Dimenze potrubních větví, filtračního zařízení (doporučené filtr CARM GH-ZLD a CUMA D-ST) a ventilátorů vždy odpovídá konkrétnímu dřevozpracujícímu provozu a množství odsávaného dřevního odpadu.

 

Filtrační zařízení pro odsávání prachu a pilin

Pro nejnáročnější aplikace využíváme filtrační zařízení typu CARM GH ZLD, vybavené automatickou regenerací filtračního média pomocí protiproudu tlakového vzduchu. Pro menší provozy dodáváme filtrační zařízení CUMA D-ST s regenerací filtračního média pomocí vibrooklepu. Ve filtračním zařízení dochází k odloučení pilin a prachu a čistý přefiltrovaný vzduch je veden v létě do venkovního prostředí a v zimě zpět do prostoru haly čímž je dosaženo výrazné úspory za vytápění přes zimní období. Přepínání mezi provozem léto / zima je realizováno pomocí uzavíracích klapek s možností elektronického řízení.

 

Chytré řízení odsávacího výkonu při odprášení pilnic

Čím dál častěji instalujeme odsávací systémy vybavené chytrým řízením. Filtrační zařízení ve spojení s frekvenčním měničem, automatickými klapkami, řídicím systémem a čidly reguluje odsávací výkon ve vazbě na chod výrobní technologie. Filtrační systém sám startuje a vypíná. Instalací chytrého řízení šetříme klientům náklady na elektrickou energii.

 

Možnosti zpracování odpadu z dřevozpracujících provozů

Z filtrační jednotky buď CARM GH-ZLD nebo CUMA D-ST jsou piliny a dřevní odpady odváděny přes výsypku a šnekový dopravník k dalšímu zpracování. Nejčastějšími způsoby zpracování pilin je briketování, spalování ve vlastním kotli, transport do sila či kontejnerů. Naše aplikace zahrnují významné realizace se všemi popsanými způsoby zpracování odpadu. Volba nejvhodnějšího způsobu zpracování pilin je vždy konzultována s uživatelem a technologie je přizpůsobena na míru každého dřevozpracujícího provozu.

 

Náklady na výměnu filtračního média

Naše systémy navrhujeme a dodáváme tak abychom klienty nezatěžovali vysokými náklady na provoz filtračního systému. Využívají hladké filtrační rukávce z mikroporézní filtrační textilie. Filtrační rukávce neobsahují sklady, netrhají se a jsou velmi mechanicky odolné. Pro aplikace ve svařovnách deklarujeme životnost filtračního média minimálně 20 000 provozních hodin.

 

Proč zvolit odsávání a filtraci vzduchu od CIPRES

Námi instalované technologie odsávání dřevního odpadu, prachu a pilin sami navrhujeme, instalujeme vlastními zaměstnanci s použitím vlastních výrobků. Za instalovanou technologii neseme 100% zodpovědnost. Vyhledáváme kvalitní, energeticky úsporná řešení odsávání a filtrace vzduchu. Prioritu dáváme nízkým provozním nákladům při dlouhé životnosti filtračního média.

 

Potřebujete vhodné zařízení pro odsávání vzduchu v dřevozpracujících provozech? Kontaktujte nás!