Produkty | CIPRES FILTR BRNO
Produkty / V této kapitole naleznete základní výčet našeho produktového portfolia, které obsahuje námi vyráběné výrobky. Je zde výčet odsávacích a filtračních zařízení, různé druhy odlučovačů, průmyslové ventilátory, rekuperátory, různé typy vynášení odpadu a značná řada příslušenství jako odsávací přípravky, potrubní díly, apod.

Filtr Carm GH

 • Primárně určeno pro centrální odsávání
 • Odsávací výkon od 1000 m3/h do několika set tisíc m3/h
 • Taškové filtrační elementy
 • Automatická regenerace filtračního média
 • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin
 • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
 • Inteligentní systémy řízení

dozvědět se více

FILTR CARM GH-ZLD

 • Primárně určeno pro dřevozpracující a polygrafický průmysl
 • Odsávací výkon od 40 000 m3/h do několika set tisíc m3/h
 • Taškové filtrační elementy
 • Automatická regenerace filtračního média
 • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin
 • Účinnost filtrace vyšší než 99.99 %
 • Inteligentní systémy řízení

dozvědět se více

Filtr Carm V

 • Primárně určen pro odprášení sil, či pásových dopravníků
 • Odsávací výkon od1 000 m3/h do 30 000 m3/h.
 • Taškové filtrační elementy
 • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin

dozvědět se více

Filtr CARM V-BF

 • Primárně určen pro odprášení redlerů, pásových dopravníků a elevátorů
 • Odsávací výkon od 400 m3/h do 2 000 m3/h
 • Taškové filtrační elementy
 • Životnost filtračního média min. 20.000 provozních hodin

dozvědět se více

Filtr CUMA D-ST

 • Primárně určen pro odprášení vláknitých materiálu dřevního, či papírového prachu
 • Odsávací výkon od 3 000 m3/h do 60 000 m3/h
 • Hadicové filtrační elementy
 • Automatická regenerace filtračního média

dozvědět se více

CYKLONOVÉ ODLUČOVAČE

 • Primárně určené pro odloučení těžších nečistot
 • Odsávací výkon od 600 m3/h do 30 000 m3/h
 • Standardně vybavené rotačním podavačem a expanzní nádobou
 • Často využívané jako předodlučovač před filtračním zařízením

dozvědět se více

ROTAČNÍ ODLUČOVAČE

 • Primárně určené pro separaci papírových, či PVC odřezků, chemlonových shluků, apod.
 • Výkonové řady od 3 000 m3/h do 50 000 m3/h
 • Standardně vybavené vstupním i výstupním kanálem včetně klapek

dozvědět se více

PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY

 • Určené pro transport čistého vzduchu
 • Odsávací výkony: od 480 m3/h až po 40 000 m3/h
 • Tlaková třída: od 520 Pa do 16 000 Pa
 • Možnost řízení frekvenčním měničem

dozvědět se více

Rekuperátory spalin

 • Určené pro rekuperaci odpadních spalin s podílem prachových částic
 • Nejčastěji aplikované při rekuperaci tepelné energie ve slévárnách, tavírnách a sklárnách
 • Výkonové řady od 100 kW do 1 MW

dozvědět se více

VYNÁŠENÍ ODPADU

 • Rotační podavače
 • Šnekové dopravníky
 • Pneudoprava
 • Kontejnery se spodním výsypem
 • Sběrné nádoby

dozvědět se více

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Potrubí díly: segmentová kolena, trouby, přechodové odbočky, uzavírací klapky, přepínací klapky, uzavírací šíbry
 • Odsávací přípravky: závěsné digestoře, vertikální digestoře, odsávací ramena

dozvědět se více